Kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager

Det er Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) som står for gjennomføringen av tilbudet «Kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager (KOMÅP)». Dette tilbudet er for alle kommunale og private åpne barnehager i Norge. Målet er å heve den samlede kompetansen i de åpne barnehagene for å styrke det pedagogiske tilbudet som barna og foreldrene får.

Kompetanseløftet strekker seg over ett år og består av:
1. Fire fagsamlinger i 2017 
2. Et utviklingsarbeid i barnehagen med faglig veiledning gjennom hele 2017
3. Erfaringskonferanse i 2018

Prosjektet startet i januar 2017 og den første runden med fagsamlinger har begynt i fire regioner.
Mer informasjon om kompetanseløftet for ansatte i åpne barnehager (KOMÅP), finner du her

Datoer og steder for samlinger

I tillegg til en kort presentasjon av innholdet i kompetanseløftet, finner du  informasjon om datoer og steder for de ulike samlingene og programmet for hver enkelt fagsamling.

For mer informasjon om KOMÅP, ta kontakt med Hugrun Osk Gudjonsdottir (hugrun.osk.gudjonsdottir@sik.no).