Lærerskolering Ny GIV, Rogaland, Hordaland

Alle landets ungdomsskoler og videregående skoler har fått tilbud om å sende en matematikklærer og en norsklærer på den nasjonale skoleringen i forbindelse med Ny GIV-satsningen. De nasjonale sentrene for matematikk, lesing og skriving står i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ansvarlig for faglig innhold og organisering av skoleringen.

Lokale Ny GIV-prosjektledere gir nærmere informasjon om program og påmelding. Skoleleder på den enkelte skole velger hvilke lærere som skal delta.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!