Til hovedinnhold

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Rammeverket skal brukes av læreplangrupper som er oppnevnt av Utdanningsdirektoratet for å bistå i arbeidet med å utvikle og revidere læreplaner for fag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. januar 2012.

Innhold