Markedsføring og ledelse 2

Hovedinnhold

Eksamen og vurdering

 • For elever
 • For privatister
 • Type eksamensfag
 • Trekkfag
 • Obligatorisk
 • Type eksamensordning
 • Skriftlig eller muntlig
 • Skriftlig
 • Eksamensform
 • Skriftlig
 • Skriftlig
 • Standpunktvurdering
 • Ja
 • Nei

Eksamen blir utarbeidet sentralt
Eksamen blir sensurert sentralt

Første eksamen: Vår 2009

Først undervist: Høst 2008

Omfang

 • Årstimer:
 • 140 timer
 • Påført vitnemål:
 • 140 timer

Fagets navn på ulike språk

 • Bokmål:
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Nynorsk:
 • Marknadsføring og leiing 2
 • Nordsamisk:
 • Márkanfievrrideapmi ja jođiheapmi 2
 • Engelsk:
 • Marketing and management 2