Foreldrebetaling

Hovedinnhold

Foreldre med barn i barnehagen skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. I tillegg er det flere moderasjonsordninger, hvis du har flere barn eller har lav inntekt.

  • Artikkel
  • Publisert: 16.04.2015
  • Sist endret: 11.01.2016

Mer om moderasjon og gratis kjernetid

Oppdatert 11. desember 2015: Maksprisen for 2016 er fastsatt. 

Alt dette er minimumskravene. Kommunene kan tilby familier en enda lavere makspris, og gi større moderasjon.

Makspris

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass.

ÅrTidsromMakspris per månedTotalt per år
2016 Fra 1. januar 2016 2 655 kroner 29 205 kroner
2015 1. mai-31.desember 2015 2 580 kroner 27 980 kroner
1. januar-30. april 2015 2 480 kroner

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2016 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 486 750 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling. Vedtak som er fattet før 1. januar 2016 og som gjelder for barnehageåret 2015-2016, er fattet på bakgrunn av tidligere makspris. Ved refusjon til de private barnehagene må kommunen ta utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende makspris, slik at refusjonen til de private barnehagene må økes fra 1. januar 2016.

Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2015-2016 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 405 000 kroner per år.

Fra 1. august 2016 vil ordningen bli utvidet til også å gjelde 3-åringer. Inntektsgrensen vil fra samme dato bli satt til 417 000 kroner.