Nasjonale prøver

Hovedinnhold

– et nyttig verktøy for pedagogisk utvikling og styring

Nasjonale prøver er et nyttig verktøy for læreren, skolen og skoleeieren fordi det gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk. Resultatene gir skolen og skoleeieren et utgangspunkt for kvalitetsutvikling og kunnskap til å ta informerte valg.

Hovedpunkter

Engelsk

Gjennomføres på 8. trinn 15. september til 10. oktober og på 5. trinn 13. oktober til 25. oktober.

Regning

Gjennomføres på 8. og 9. trinn 15. september til 10. oktober og på 5. trinn 13. oktober til 25. oktober.

Lesing

Gjennomføres 17. september på 8. og 9. trinn og 15. oktober på 5. trinn.

Endret gjennomføring av nasjonale prøver

Fra høsten 2014 skal nasjonale prøver gjennomføres trinnvis og ikke organisert etter ferdighet eller fag.

Hvordan bruke nasjonale prøver? Åpne alle svar

Skoleeier

Som skoleeier kan du bruke informasjonen fra prøvene til å gjøre prioriteringer, justere satsninger og starte nødvendig utviklingsarbeid for skoler i din kommune. Du får også informasjon om enkeltskoler som kan trenge ekstra hjelp.

I veiledningen til skoleeieren og skolelederen får du hjelp til analyse av resultatene og retningslinjer for gjennomføringen.

Informasjonen fra nasjonale prøver må alltid sees i sammenheng med annen informasjon om elevene og skolen.

Til resultatene i Skoleporten

Rektor

Informasjon fra nasjonale prøver gir deg som rektor et bedre grunnlag for å gjøre prioriteringer for skolen. På bakgrunn av informasjonen kan rektor for eksempel endre eller justere sine tiltak og satsninger, eller legge til rette for nødvendig etterutdanning i personalet.

Resultatene fra nasjonale prøver kan brukes som grunnlag for samarbeid og diskusjoner i lærerkollegiet, og være en del av bakgrunnen når kollegiet utvikler planer og strategier for kommende undervisning og videre utvikling. Resultatene får en større betydning for skolens og elevenes læring på de skolene der lærerkollegiet og ledelsen jobber sammen og tar et kollektivt og profesjonelt ansvar for elevenes læring.

I veiledningen til skoleeieren og skolelederen får du hjelp til analyse av resultatene og retningslinjer for gjennomføringen.

Til resultatene i Skoleporten

Lærer

Som lærer kan du bruke resultatene fra prøvene til pedagogisk oppfølging, både oppfølging av enkeltelever, grupper av elever og vurdering av din egen praksis.

Resultatene fra prøvene gir deg informasjon om hvordan dine elever mestrer lesing, regning og engelsk. Prøvene gir deg god informasjon om alle elevene i klassen din, siden de inneholder oppgaver som er lette og vanskelige. Informasjonen skal både brukes til å følge opp enkeltelever og klassen som gruppe, og kan være en støtte til å se på din egen praksis og vurdere om dine egne praksisvalg i klasserommet bør opprettholdes eller endres.

Vi anbefaler at du bruker lærerveiledningene og analyseverktøyene i PAS til å følge opp resultatene.

Til resultatene i Skoleporten

Lukk X

Gi tilbakemelding om denne siden

Takk for hjelpen!

Vi vil gjerne ha din hjelp til å gjøre udir.no bedre. Fant du det du trengte på denne siden? Er den bra eller kan den bli bedre?

Vi kan ikke svare på denne meldingen. Send en e-post til redaksjon@udir.no hvis du har spørsmål.

Avbryt Send