Nasjonale prøver

Hovedinnhold

Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og i deler av faget engelsk. Mer om nasjonale prøver.

Steg for gjennomføring

Før prøven

Gjennomføring av prøven

 • Elevene trenger sitt individuelle brukernavn og passord for å gjennomføre prøven. I tillegg må alle ha et felles dagspassord. Dagspassordet skal lærer skrive inn for hver enkelt elev.

  Det er skoleadministrator som henter ut brukernavn, passord og dagspassord fra PAS. 

  Brukernavn og passord kan hentes ut god tid i forveien, dagspassordet må hentes ut samme morgen som prøven skal gjennomføres.

  Beskrivelse av hvordan du tar ut dagspassord finner du i brukerveiledningen for PAS. 

  Logg inn i PAS

 • For å ta de elektroniske prøvene, må elevene logge seg inn i vårt prøvegjennomføringssystem, PGS nasjonale prøver.

  Logg inn i PGS nasjonale prøver

  Lenk gjerne direkte til innloggingssiden fra skolens læringsplattform slik at elevene kan logge seg inn derfra.

 • Prøvetid
  • Engelsk: 60 minutter. 
  • Lesing og regning: 90 minutter. 

  Elevene kan levere besvarelsen når de er ferdige, men de må sitte tiden ut slik at de ikke forstyrrer de andre elevene.

  Lærer må sørge for at elevene som er ferdige har noe å gjøre frem til prøvetiden er over.

  Hjelpemidler
  • Elevene skal ha med seg skrivesaker og kladdeark. Ingen andre hjelpemidler er tillatt. 

  Det er skolen og skoleeier som er ansvarlige for at elevene ikke bruker for eksempel kalkulator eller oversettelsesprogrammer.

 • Elever som blir syke under prøvegjennomføring

  Hvis en elev blir syk under nasjonale prøver og ikke klarer å gjennomføre, lukk nettleseren ved å trykke på krysset øverst i høyre hjørne. Elevens svar blir da lagret i systemet i inntil ti dager. Når eleven er tilbake, kan han eller hun logge seg inn med samme brukernavn og passord og et nytt dagspassord og fullføre prøven. 

  Elever som er syke på prøvedagen

  Elever som er syke på prøvedagen eller blir syke under nasjonale prøver, skal gjennomføre prøven når de er tilbake på skolen.

  Registrere fritak og fravær i PAS

 • Brukerveiledning

  Brukerveiledningen til PAS/PGS nasjonale prøver 

  Brukerstøtte

  Hvis det oppstår spørsmål eller problemer i PAS eller PGS som ikke kan løses ved å lese brukerveiledningen, skal skolene be om hjelp fra sin skoleeier som ved behov kontakter Fylkesmannen.

  For brukerstøtte på skoleadministrative systemer, ta kontakt med leverandøren av systemet.

 • Leseprøven gjennomføres på papir. Det er lærerens oppgave å vurdere prøvene og registrere resultatene i PAS. 

  På slutten av prøvedagen publiserer vi en vurderingsveiledning i PAS. På de åpne oppgavene må lærer bruke vurderingsveiledningen for å avgjøre om eleven har gitt et svar som kan få poeng eller ikke. På flervalgsoppgavene taster lærer inn svarene i PAS, poengene beregnes automatisk.

  For at vurderingen skal bli rettferdig for elevene, må lærer følge vurderingsveiledningen som kommer på slutten av prøvedagen. 

  Registrering av resultater i brukerveiledningen for PAS

 • På noen skoler kan dataansvarlig på skolen sørge for at det tekniske er på plass, men det kan også hende at IT-ansvarlig i kommunen må bistå med dette.

  Se informasjon om IP-adresser som skal være åpne og hvilke nettlesere dere kan bruke på nasjonale prøver.

  IP-adresser og tekniske krav ved prøver

  Sjekkliste for bredbånd og IKT lokalt

  Har skolen full kontroll over kapasiteten på nettverket og de tekniske spesifikasjoner som kreves når nasjonale prøver gjennomføres?

  Dette er en sjekkliste for IKT-ansvarlig på skolen og i kommunen.

Oppfølging av prøven

 • Resultatene blir presentert i PAS. De blir ikke lenger knyttet til poeng, men til den nye skalaen. Mestringsnivåene vil ikke lenger benyttes for å beskrive skolens gjennomsnitt, men vil bli oppgitt på den nye skalaen.

  Etter årets gjennomføring vil det være tilgjengelig en ny rapport i PAS som viser elevenes skalapoeng sammen med oppgavene i prøven for hvert mestringsnivå. Den nye rapporten er tilgjengelig omtrent tre uker etter at gjennomføringen starter, for hver av elevgruppene som skolen har registrert til prøven i PAS. Rapporten gir oversikt over resultatet til klassen eller gruppen og hver enkelt elev, sett opp mot nasjonalt nivå.

  I PAS finnes det også en oversikt som lærere kan bruke rett etter gjennomføringen til å analysere resultatene. Her får de informasjon om hva oppgavene måler og fagtilknytning og oppgaveformat for hver oppgave. Denne informasjonen kan være nyttig å bruke som grunnlag for samtaler med elevene og i arbeidet med underveisvurdering.

  Siden alle elevenes resultater må foreligge for å kunne beregne nye grenser for mestringsnivåene, kan ikke foreløpige mestringsnivåer lenger publiseres underveis i gjennomføringen. Foreløpige grenser for mestringsnivåene vil publiseres omtrent tre uker etter at gjennomføringen starter.

  I desember blir alle resultatene på nasjonalt nivå, fylkesnivå, kommunenivå og på skolenivå offentliggjort i Skoleporten.

 • For å forstå elevenes resultater, kan det være hensiktsmessig å bruke informasjonen om hver enkelt oppgave som du finner i PAS. Samlet kan denne informasjonen bidra til å forstå elevenes resultater mer inngående enn mestringsbeskrivelsene.

  I lærerveiledningene til prøvene kan du lese om hvordan du kan følge opp resultatene for din klasse. Se også

  For tips og råd om arbeid med de grunnleggende ferdighetene, se

 • Resultatene fra nasjonale prøver kan brukes som grunnlag for samarbeid og diskusjoner i lærerkollegiet, og være en del av bakgrunnen når kollegiet utvikler planer og strategier for kommende undervisning og videre utvikling.

  Når skolen analyserer prøveresultatene, er det viktig å ta hensyn til lokale forhold, blant annet lokalt læreplanarbeid, satsingsområder eller kjennetegn ved det enkelte årskullet eller den enkelte elevgruppen.

  Spesielt ved små skoler og kommuner kan noen få elever som presterer veldig svakt eller veldig sterkt, gi store utslag på resultatene.

  Resultatene må også vurderes ut fra det generelle inntrykket av elevenes ferdigheter, motivasjon og arbeidsinnsats.

  Som skoleeier kan du bruke informasjonen fra prøvene til å gjøre prioriteringer og starte nødvendig utviklingsarbeid for skoler i din kommune. Du får også informasjon om enkeltskoler som kan trenge ekstra hjelp.

  Informasjonen fra nasjonale prøver må alltid sees i sammenheng med annen informasjon om elevene, skolen og kommunen.

  Les mer om oppfølging av resultater i Veiledning til skoleeier og skoleleder med retningslinjer for gjennomføring.

Lukk X

Gi tilbakemelding om denne siden

Takk for hjelpen!

Vi vil gjerne ha din hjelp til å gjøre udir.no bedre. Fant du det du trengte på denne siden? Er den bra eller kan den bli bedre?

Vi kan ikke svare på denne meldingen. Send en e-post til redaksjon@udir.no hvis du har spørsmål.

Avbryt Send