Karakterstøttende prøver

Hovedinnhold

Det finnes frivillige karakterstøttende prøver i naturfag og samfunnsfag. Prøvene måler kompetansen til elevene etter 10. trinn. 

  • Artikkel
  • Publisert: 18.10.2012
  • Sist endret: 26.04.2016

Resultatene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet.

Læreren velger om prøvene skal gjennomføres, og eventuelt når de skal gjennomføres. Prøvene kan brukes mer enn en gang.

De karakterstøttende prøvene kan inngå som en del av grunnlaget for sluttvurdering og gir også informasjon som læreren kan bruke for å gi læringsfremmende tilbakemeldinger til elever underveis i opplæringen.

En del av underveisvurderingen 

  • Karakterstøttende prøver kan brukes på hele ungdomstrinnet.
  • Prøvene gir informasjon om hva elevene mestrer og hva de må arbeide mer med.
  • Prøvene kan brukes til å gi tilbakemeldinger underveis og som grunnlag for tilpasset opplæring på individ - og gruppenivå.
  • Prøvene kan danne grunnlag for diskusjoner i kollegiet for eventuelt å justere opplæringen underveis.

Støtte til standpunktvurdering etter 10. trinn

  • På 10. trinn kan karakterstøttende prøver, sammen med annen informasjon, danne grunnlag for standpunktvurdering i faget.
  • Resultatene må alltid brukes sammen med annen informasjon lærer har om elevene.
  • Prøvene gir mulighet til å sammenlikne gruppas resultater med et nasjonalt nivå, og de kan bidra til en mer rettferdig standpunktvurdering.

Prøver i naturfag og samfunnsfag

Det finnes tre karakterstøttende prøver i naturfag og to i samfunnsfag. Prøvene er laget for 8. til 10. trinn.

Prøvene inneholder oppgaver fra alle hovedområdene i læreplanen, men de dekker ikke hele faget. De gir ikke uttømmende informasjon om elevers kompetanse, men støtter læreren i vurderingsarbeidet.

Her finner du prøvene

De læringsstøttende prøvene finner du i prøvebanken