Eksamensbesvarelser med begrunnelse for karakteren - videregående

Hovedinnhold

Eksamensbesvarelsene på denne siden kan brukes for å tydeliggjøre hva som kreves til sentralt gitt eksamen på videregående. I tillegg kan besvarelsene brukes i underveisvurderingen og av sensorene som referanse ved sensuren.

  • Artikkel
  • Publisert: 13.03.2014
  • Sist endret: 12.05.2016

Mer informasjon

Innholdet i de vurderte eksamens-besvarelsene

For hvert fag har vi valgt ut flere besvarelser med ulike karakterer. For hver besvarelse finner du en begrunnelse til karakteren som ble gitt. Karakterene er satt ut i fra fagets kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt eksamen. Vi har fått tillatelse til å bruke besvarelsene. Det vil bli publisert besvarelser i flere fag etterhvert.

Bruk av de vurderte eksamensbesvarelsene som del av underveisvurderingen

I tillegg til at eksamensbesvarelsene skal brukes som referanse ved sensuren, kan de også brukes som utgangspunkt for samtaler mellom lærere og i diskusjoner om vurdering med elevene. Slike samtaler er viktig for å opparbeide felles forståelse for hva som kjennetegner kvaliteten ved eksamensbesvarelser på ulike nivåer i faget.

Spørsmål til refleksjon som kan brukes av lærere og elever

  • Med utgangspunkt i eksamensoppgaven, hvilke kompetansemål i læreplanen mener du eleven får anledning til å vise kompetanse i?
  • Hva er styrken i eksamensbesvarelsen, og hva kunne vært bedre?
  • Hvilke råd ville du ha gitt til eleven for å løfte kvaliteten i eksamensbesvarelsen?
  • Hvilken karakter mener du besvarelsen burde få? Begrunn karakteren ut fra kjennetegn på måloppnåelse som du finner i eksamensveiledningen
  • Ta utgangspunkt i eksamensoppgaven og diskuter hva som kan være relevante oppgavespesifikke kjennetegn på måloppnåelse på ulike nivåer.

Vurderte eksamensbesvarelser