Eksamen grunnskole

Hovedinnhold

På 10. trinn skal alle elever og voksne deltakere trekkes ut til en skriftlig og en muntlig eksamen. Her finner du informasjon om sentralt gitt skriftlig eksamen. Eksamensordningene for fagene finner du i læreplanene.

Muntlig eksamen er et lokalt ansvar. Her finner du reglene for muntlig eksamen.

Velg steg for eksamen

Før eksamen

 • Til eksamensoppgaver og eksempeloppgaver

  Oppgavene er passordbeskyttede. Skolene har fått tilsendt passord.

  Det er ikke meningen at oppgavene skal være hemmelige for elevene. Vi anbefaler at elevene, i samarbeid med læreren, bruker oppgavene, eksamensveiledningen og eventuelle vurderte eksamensbesvarelser til å forberede seg til eksamen.

  Hvis skolene bruker oppgaver med opphavsrettslig materiale, må de bruke sin egen kopinoravtale.

  Eksamensveiledninger til lærere og elever

  Eksamensveiledningen gir informasjon om eksamen og hvordan denne vurderes.

  Veiledninger til sensor
  Vurderte eksamensbesvarelser norsk og engelsk

  Vi har for noen fag valgt ut eksamenstekster med ulike karakterer og gitt en begrunnelse for karakterene.  

  Eksamensbesvarelser med begrunnelse for karakteren

  Fasit

  Det finnes ikke fasit eller løsningsforslag til eksamensoppgavene. I matematikk er det laget sensorveiledninger. De blir publisert på eksamensdagen kl. 1400. 

 • Skolen melder på kandidatar innan 1. mars.

  Hjelp til påmeldinga

  Korleis melder eg på kandidatar?

  Dersom du bruker eit skoleadministrativt system, kan du bruke det til påmeldinga som før. Dersom du ikkje får brukt dette, tek du kontakt med den som er ansvarleg for brukarstøtte for systemet ditt.

  Du kan også melde på kandidatar direkte ved å registrere dei i tenesta vår.

  Kva gjer eg viss importen feilar?

  Du vil få ei feilmelding som beskriv kva som gjekk gale, og om heile importen feila eller berre nokre kandidatar. Du kan registrere dei som feila, direkte i tenesta eller gjere heile importen på nytt.

  Kva gjer eg viss ikkje kandidaten har fødselsnummer?

  Du kan òg bruke d-nummer eller duf-nummer ved kandidatpåmelding. Viss kandidaten ikkje har dette, kan du generere fiktivt fødselsnummer i tenesta vår.

  Utsending av eksamensoppgåver

  Alle skolar, uavhengig av om dei gjennomfører eksamen IKT-basert eller på papir, vil få tilsendt papirutgåver i alle eksamenskodane dei har påmelde kandidatar i. Skolen vil få ekstra oppgåvesett rekna ut på bakgrunn av talet på påmelde kandidatar.

  For kandidatar som er fritekne for vurdering med karakter i skriftleg sidemål

  Kandidatar som er trekte ut i norsk og har fritak for vurdering i skriftleg sidemål, skal meldast på i fagkoden NOR1415. Desse kandidatane skal skrive på hovudmålet sitt begge dagane, og oppgåvesvara skal vurderast av dei same sensorane. Kandidatane får ein samla karakter.

  Matematikk omsett til samisk

  Matematikkoppgåver omsette til nordsamisk kan bestillast i eksamensadministrasjonen. Gå til påmeldingsoversikta, finn det aktuelle faget og vel «Ekstra materiell». 

  Kandidatar med behov for særskild tilrettelegging

  Lyd på førebuing og eksamen

  • Førebuingsdelane har lesestøtte. Norsk hovudmål og sidemål har innlesen tekst og syntetisk tale. Engelsk og norsk for elevar med samisk som førstespråk har berre syntetisk tale, og samisk har innlesen tekst. Ved syntetisk tale kan kandidaten sjølv velje å høyre på heile eller delar av teksten.
  • Eksamensoppgåvene i norsk, engelsk, matematikk og samisk er innlesne som lydfiler. Skoleadministrator finn lydfiler som Zip-filer i eksamensaministrasjonen. Gå til påmeldingsoversikta, finn det aktuelle faget og vel «Ekstra materiell».

  Eksamensoppgåver og førebuing for blinde og svaksynte

  Ulike versjonar som kan bestillast:

  • punktskrift på papir for blinde elevar (med unntak av matematikk)
  • elektronisk versjon tilrettelagd for leselist for blinde elevar
  • eksamensoppgåver med alternative oppgåver for konstruksjon/teikning  i matematikk for blinde og sterkt svaksynte

  Gå til påmeldingsoversikta, finn det aktuelle faget og vel «Ekstra materiell». 

  Frist for bestilling er 1. mars.

  Eksamen for høyrselshemma

  Utdanningsdirektoratet trekkjer fag for høyrselshemma. Les meir om dette under trekking av eksamensfag.

  Påmeldingar etter fristen 1. mars

  Etterpåmelding skal skje tenesteveg om Fylkesmannen. Dersom skolane melder på kandidatar etter fristen, må skolen sjølv syte for å laste ned oppgåvene frå Eksamensadministrasjonen.

 • Eksamensplanen for sentralt gitt skriftleg eksamen i grunnskolen 2016.

  DatoHending

  Onsdag 18. mai

  Opplysning om trekkfag kl. 09:00

  Fredag 20. mai

  MAT0010 matematikk

  Måndag  23. mai

  Førebuing til eksamen (materiellet blir tilgjengeleg for elevane kl. 0900):
  NOR0214 norsk hovudmål/ NOR0215 norsk sidemål (NOR1415 for kandidater som er fritatt for vurdering med karakter i sidemål)
  NOR0064 norsk teiknspråk
  NOR0052 norsk for høyrselshemma

  Tysdag 24. mai

  Eksamen:
  NOR0214 norsk hovudmål (NOR1415 for kandidater som er fritatt for vurdering med karakter i sidemål)
  NOR0064 norsk teiknspråk

  Onsdag 25. mai

  Eksamen:
  NOR0215 norsk sidemål  (NOR1415 for kandidater som er fritatt for vurdering med karakter i sidemål)
  NOR0052 norsk for høyrselshemma

  Torsdag 26. mai

  Førebuing:
  ENG0012 engelsk
  ENG0025 engelsk for høyrselshemma

  Fredag 27. mai

  Eksamen:
  ENG0012 engelsk
  ENG0025 engelsk for høyrselshemma

  Onsdag 1. juni

  Førebuing til eksamen (materiellet blir tilgjengeleg for elevane kl. 0900):
  FIN0012 finsk som andrespråk
  NOR0041 norsk for elevar med samisk som førstespråk
  SFS0012 samisk som førstespråk - nordsamisk
  SFS0025 samisk som førstespråk - sørsamisk
  SFS0038 samisk som førstespråk - lulesamisk
  SAS0012 samisk som andrespråk - nordsamisk
  SAS0025 samisk som andrespråk - sørsamisk
  SAS0038 samisk som andrespråk - lulesamisk

  Torsdag 2. juni

  Eksamen
  FIN0012 finsk som andrespråk
  NOR0041 norsk for elevar med samisk som førstespråk
  SFS0012 samisk som førstespråk - nordsamisk
  SFS0025 samisk som førstespråk - sørsamisk
  SFS0038 samisk som førstespråk - lulesamisk
  SAS0012 samisk som andrespråk - nordsamisk
  SAS0025 samisk som andrespråk - sørsamisk
  SAS0038 samisk som andrespråk - lulesamisk

  Førehandssensur

  Førehandssensurmøta blir haldne

  • 30. og 31. mai for matematikk
  • 1. og 2. juni for engelsk, norsk hovudmål og sidemål 

  Førehandssensuren for eksamen i dei andre faga blir bestemt av Utdanningsdirektoratet i samråd med dei aktuelle fylkesmennene.

  Fellessensur

  Fylkesmennene har ansvaret innanfor sine regionar, inkludert fastsetjing av dato for fellessensuren. Denne skal gjennomførast i perioden 15. til 17. juni. Eventuell fagdag skal leggjast i framkant av møta.

 • Nytt system for å administrere eksamen

  Vi har laget en ny tjeneste for å administrere eksamen. Her skal skolene melde på kandidater, oppnevne sensorer, behandle klager og gjøre andre oppgaver som før ble gjort i PAS. Selve gjennomføringen skjer fortsatt i Prøvegjennomføringssystemet (PGS).

  Tjenesten som benyttes under våreksamen er en minimumsversjon. Etterhvert vil vi aktivere flere funksjoner som brukes under og etter gjennomføring. Utviklingen fortsetter høsten 2016 på bakgrunn av erfaringene vi gjør underveis med å bruke tjenesten. På den måten blir det mulig å tilpasse tjenesten bedre til behovene.

  Bruk av hjelpemidler
 • Rektor skal foreslå fagpersoner ansatt på sin egen skole som sensorer. Fylkesmannen oppnevner sensorer fra de som er foreslått.

  På grunn av at vi har fått ny eksamenstjeneste, må sensorer legges inn på nytt. De sensorene som lå inne i PAS blir ikke automatisk overført til nytt system.

  Frist for å foreslå fagpersoner er 1. mars.

  Når rektor foreslår en sensor, er det ikke mulig å legge til en adresse. Sensoren registrerer adressen selv når han eller hun blir oppnevnt.

 • På 10. trinn i grunnskolen skal elevene og de voksne deltakerne trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag og én lokalt gitt muntlig eksamen. Det er kommunen som trekker hvem som skal opp i hvilke eksamener.

  Klokka 09.00 på trekkdagen får elevene og de voksne deltakerne beskjed om hvilket fag de skal ha skriftlig eksamen i.

  Til rundskriv om trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet

  Trekking for hørselshemmede

  Utdanningsdirektoratet trekker fag for hørselshemmede. Trekkfag ligger i Eksamensadministrasjonen.

  Fagene er

  • NOR0064 Norsk tegnspråk og NOR0052 Norsk for hørselshemmede
  • ENG0025 Engelsk for hørselshemmede
  • MAT0010 Matematikk

  Hvis kandidaten blir trukket ut i NOR0064 Norsk tegnspråk, skal kandidaten også trekkes ut i NOR0052 Norsk for hørselshemmede.

  Hvis kandidaten blir trukket ut i MAT0010 Matematikk, må skolen også bestille matematikkprøven tilpasset for hørselshemmede. Dette kan bestilles i Eksamensadministrasjon under valget «Ekstra materiell» i påmeldingsoversikten.

  Det er skoleeiers ansvar å melde på elevene.

 • Tekniske krav

  Følgende nettlesere støttes av prøvegjennomføringssystemet PGS:

  • Internet Explorer 10 og 11
  • Microsoft Edge Browser
  • Firefox 37 eller nyere
  • Chrome versjon 42 eller nyere

  Skjermoppløsningen skal være satt til minimum 1024x768 og 1280x1024 for eksamensansvarlige.

  Ikke bruk nettbrett til eksamen

  Våre systemer er ikke laget for nettbrett. Vi anbefaler derfor at dere gjennomfører eksamen på tradisjonelle stasjonære eller bærbare datamaskiner.

  Mulig problem ved nedlasting av filer

  I nettleseren Internet Explorer 11 kan det oppstå problemer når du skal laste ned en fil fra Internett.

  Test av nedlasting av filer til eksamen - Internet Explorer 11

  PGS-A og Internett

  PGS er nettbasert og krever derfor tilgang til Internett når kandidatene skal logge seg på PGS for å starte testen. Tilgang til Internett vil også være nødvendig når besvarelsene skal leveres.

  Ved innlevering av eksamensbesvarelser kan følgende filtyper benyttes: avi, bmp, c, css, doc, docm, docx, dot, dotm, dotx, emf, flv, ggb, gif, h, hlp, htm, html, jpe, jpeg, jpg, js, mdb, mdi, mht, mm, mov, movie, mp3, mp4, mpeg, mpp, odb, odp, ods, odt, ott, pdf, png, ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx, qt, rap, rm, rtf, stw, svg, swf, sxc, sxw, tex, tif, tiff, tii, txt, vsd, wav, wks, wmf, wmv, wps, wri, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xml, xps 

  Følgende formater kan nyttes til pakking av filer: 7z, gz, rar, tar, z, zip, zipx

  PGS-A Gruppeopplasting av besvarelser

  Fra høsten 2015 skal besvarelsesfilene ha følgende format (eks.):

  NOR1415-123ABC-H-01.doc. Tegn 1-7 = fagkode. Tegn 9-16 = kandidatnr. Tegn 18-19 = dokument løpenummer per kandidat (01,02 osv). Tegn 20-xx = filtype.

  Språkfag som ikke bruker latinsk alfabet

  Vi gjør også oppmerksom på at elever som skal ta eksamen i språkfag som ikke bruker latinsk alfabet, må ha tilpasset programvare dersom skolene ønsker å levere IKT-baserte eksamensbesvarelser. Hvis ikke skolene har slik programvare, må besvarelsene leveres på papir.

  Innlogging og brukerveiledninger til IKT-basert eksamen

  Ny IP-adresse til årets eksamener (publisert torsdag 19. mai)

  For å gjennomføre eksamen må dere åpne opp for en ny IP-adresse for Online serveren. IP-adressen er 195.254.215.20
  Online server: https://pgsa-online.udir.no/PingServicePlain.aspx

  IP-adresser til årets eksamener

  1. Tilgang for elever til IKT-basert eksamen
   195.254.217.217 https://pgsa.udir.no
  2. IP-adresse for FEIDE-pålogging: https://idp.feide.no/
   158.36.2.19 og 158.38.213.54 på port 443 (NB: Disse adressene er korrekte, selv om du får feilmeldingen «Forbidden»)
  3. ID-porten-pålogging https://idporten.difi.no/ 146.192.252.60 på port 443
  4. Pålogging under eksamen (og for eksamenssystemet for øvrig): https://id.udir.no 195.254.217.199 på port 443.
  5. Tilgang for de som skal bruke forberedelsesmateriell på web
   195.254.217.205 https://pgsf.udir.no .
  6. Eksamenssystemet https://eksamen.udir.no 195.254.217.198 på port 443.
  7. 217.18.205.150 http://www.udir.no (NB: Denne IP-adressen er korrekt. Hvis du limer inn denne adressen i nettleseren, kommer du til nettsiden til vår leverandør EVRY).
  8. PAS og PGS bruker SSL-sertifikater
   Klientene vil ved behov spørre utsteder av sertifikatet for såkalt OCSP eller CRL (Online Certificate Status Protocol/ Certificate Revocation List – dette avhenger av nettversjon) for å verifisere at nettstedets sertifikat er gyldig.

   Verifisering skjer mot adresser i følgende spenn:

   91.209.196.0 - 91.209.196.255 (91.209.196.0/24)
   91.199.212.0 - 91.199.212.255 (91.199.212.0/24)
   178.255.80.0 - 178.255.87.255 (178.255.80.0/21)
   149.5.128.0 - 149.5.128.255 (149.5.128.0/24)
   104.16.63.69 (104.16.63.69/32)
   104.16.64.69 (104.16.64.69/32)
   104.16.65.69 (104.16.65.69/32)
   104.16.66.69 (104.16.66.69/32)
   104.16.67.69 (104.16.67.69/32)

  Kommunikasjon skjer mot adresser i følgende porter: 80 og 443

  1. 158.36.153.137                                           
   Gjelder ved IKT-baserte eksamener for følgende fag:
   NOR0064 Norsk tegnspråk      
   MAT0010 Matematikk tilpasset for hørselshemmede
   NOR1033 Norsk tegnspråk VG3
   FSP5101 Tegnspråk I
   FSP 5104 Tegnspråk II
   PSP5055 Tegnspråk I
   PSP 5057 Tegnspråk II
   PSP 5059 Tegnspråk III
   FSP 5107 Tegnspråk I +II
  2. Grunnskoler som ønsker å bruke tekst til tale-programmet Readspeaker for å spille av lyd i forberedelsesdelene (PGSF), må åpne for IP-intervallet fra 79.136.80.1 til 79.136.80.255.   
  3. LEXIN-ordbøker på nett IP: 129.177.120.101 http://lexin.udir.no
 • Noen elever trenger å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Eksempler kan være lengre tid, hvilerom, få lest opp oppgaveteksten eller oppgaven på tegnspråk eller punktskrift. 

  Hvordan få tilrettelagt eksamen?

  • Eleven eller foreldrene må sende en søknad til rektor. 
  • Rektor avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette.

  Elever kan få tilrettelagt eksamen selv om de ikke har vedtak om spesialundervisning. Rektor kan vurdere om det er behov for en uttalelse fra en sakkyndig instans. 

  Tilretteleggingen må ikke gå ut over hva som skal prøves 

  Tiltakene må være tilpasset den enkelte elev og ha som formål å kompensere for problemene eleven har. Tiltakene skal ikke føre til at eleven får fordeler framfor andre elever. Tilretteleggingen skal heller ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i læreplanene.

  Endre eksamensform fra skriftlig til muntlig

  Dersom det i kompetansemålene ikke er krav til skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter som skal prøves i eksamensformen for faget, kan rektor endre eksamensform ved særskilt tilrettelegging av eksamen. 

  Særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk og biologi

Under eksamen

 • Førebuingsdelen til eksamen i dei faga som har førebuingsdel, ligg på nett. Tekstane skal vere tilrettelagd for alle brukarar. Materiellet er på om lag ti sider.

  • Rektor/skoleadministrator får tilgang til førebuingsdelen i Eksamenstjenesten kl. 09.00 den siste arbeidsdagen før førebuingsdagen.
  • Elevane og dei vaksne deltakarane har møteplikt på førebuingsdagen.
  • Elevane og dei vaksne deltakarane får tilgang til førebuingsdelen kl. 09.00 på førebuingsdagen.
  • På førebuingsdagen har dei som skal ta eksamen rett på rettleiing.
  • Lærarar får tilgang til førebuingsdelen samtidig med elevane og deltakarane. Læraren skal rettleie, ikkje undervise.

  Dei eksamena som har førebuingsdel startar når elevane og dei vaksne deltakarane får tilgang til førebuingsdelen klokka 09.00 på førebuingsdagen og varer til eksamenssvaret er levert på sjølve eksamensdagen.

 • Bruk enten Feide eller brukernavn og passord du får utdelt av skolen.

  Logg deg på med ID-porten eller Feide. Ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide om du får problemer med påloggingen.

  Brukernavn og passord til det nye systemet for eksamen

  På grunn av økt krav til sikkerhet har vi ikke automatisk opprettet brukere til alle som hadde tilgang til PAS.

  • Skoleadministratorer som hadde dette som sin eneste rolle i PAS og har brukt denne rollen i år er overført til ny tjeneste.
  • Fylkeskommuner og Fylkesmannsembeter har selv beskrevet hvem som skal ha tilgang.
  • Fylkeskommunen oppretter en "skoleadministrator+" ved hver skole som har rettigheter til å opprette nye skoleadministratorer. Dette gjelder også friskoler.
  • Skoleadministrator kan registrere nye gruppeansvarlige og hente ut eksamensmateriell, kandidatnummer, kandidatpassord og dagspassord til kandidatene i den nye tjenesten.
  • Gruppeansvarlig kan bare logge på i PGSA for å monitorere kandidater. Hvis brukeren skal gjøre noe mer enn å monitorere kandidater i PGS, trenger hun eller han rolle som Skoleadministrator.
  • Fagpersoner får tilgang hvis de oppnevnes som sensor.
  • Kandidatene har samme pålogging som før.

  Finne eksamensmateriell, registrere gruppeansvarlig, skrive ut kandidatnummer og passord, samt lage dagspassord (film)

  Pålogging ved hjelp av mobiltelefon

  Det er ikke nødvendig å bruke mobiltelefon for å logge inn på ID-porten. Den har flere mulige alternativer som for eksempel kodekort eller kodebrikke.

  Kandidatene trenger ikke mobiltelefon for å logge seg på.

  Noen Feide-brukere som skal administrere eksamen har nå begynt å bruke pålogging med sms-verifisering. De kan logge seg på eksamenstjenesten på samme måte som de er vant til.

  Andre Feide-brukere har ikke begynt å bruke mobilpålogging med Feide ennå. Når de logger på eksamenstjenesten får de tilsendt en sms fra eksamenstjenesten med en verifiseringskode. Disse brukerne må ha registrert et mobilnummer i eksamenstjenesten for å kunne logge seg på med Feide.

 • Gjennomføre eksamen - for kandidat

  Sensurere eksamen

  Administrere eksamen

  Filmer som viser hvordan du kan

  Brukerstøtte og feilmeldinger følger tjenestevei

  Brukerstøtte og feilmeldinger følger tjenestevei og utføres av de som har håndtert spørsmål om PAS. Det er ikke laget en egen brukerveiledning til tjenesten.

   
 • Eksamen gjennomføres ved at

  • eksamenskandidaten logger seg på https://pgsa.udir.no, laster ned eksamensoppgaven når eksamen starter, svarer på oppgaven og leverer
  • eksamensansvarlig følger med på kandidatene i kandidatmonitoren under eksamen og passer på at elever som forlater lokalet uten å levere, blokkeres fra å svare hjemmefra 
  • sensor finner eksamenssvaret i eksamenstjenesten, kjører plagiatkontroll, registrerer karakterforslag og setter endelig karakter ved fellessensur

  IKT-basert eksamen gjennomføres i alle fag unntatt matematikk.

  Skolene får også tilsendt eksamensoppgavene i alle fag på papir.

  Identifisering av elevene

  Skolen kan bekrefte identiteten til kandidaten på eksamensdagen på to måter, enten ved å

  1. bekrefte i kandidatmonitor etter at kandidaten har logget inn
  2. skrive dagspassordet på kandidatens pc etter at kandidaten har logget inn

  Skolen må ha rutiner for å sikre at det er rette vedkommende som møter til og gjennomfører eksamen. Elever og kandidater som ikke er kjente for skolen fra før, må legitimere seg før eksamen starter. 

  Overvåkning av eksamen

  For å sikre at elevene ikke kommuniserer under eksamen, eller at oversettelsesprogrammet ikke benyttes, må den enkelte skole selv vurdere hvordan de skal overvåke eksamensgjennomføringen. Enkelte skoler benytter for eksempel et digitalt loggesystem der alle bevegelser på pc-en blir loggført. Andre skoler satser på manuelt vakthold i eksamenslokalet. Det er skolens ansvar å sikre gjennomføringen av eksamen i tråd med regelverket.

 • Elevene må vite hvordan de skal bruke hjelpemidler

  Før elevene møter til eksamen må skolen sørge for at elevene kjenner til og er fortrolige med reglene for bruk av hjelpemidler til eksamen. Det er avgjørende at skolen gir elevene god opplæring i bruk av kilder, kildekritikk og kildehenvisning.

  Den enkelte elev avgjør, gjerne i samråd med lærer, hvilke hjelpemidler som er relevante.

  Det finnes to modeller for hjelpemidler til sentralt gitt skriftlig eksamen.
  Modell 1 - Eksamen

  Alle hjelpemidler er tillatt. Med bruk av nettbaserte hjelpemidler må IP-adressene være isolerte. Se avsnittet om nettbaserte hjelpemidler.

  Norsk, samisk, finsk og engelsk følger modell 1 for hjelpemiddelbruk.

  Modell 2 – Todelt eksamen
  • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt. Med bruk av nettbaserte hjelpemidler må IP-adressene være isolerte. Se avsnittet om nettbaserte hjelpemidler.

  Matematikk følger modell 2 for hjelpemiddelbruk.

  Nettbaserte hjelpemidler

  Skolene/skoleeiere må velge ut hvilke nettbaserte hjelpemidler som tillates til eksamen i dialog med lærerne og ut i fra et faglig grunnlag. Dette gjelder kun dersom skolene er i stand til å isolere de aktuelle IP-adressene. I tillegg til at det er lokale variasjoner i bruk av læringsressurser og hjelpemidler, vil det også være individuelle variasjoner for elevene i hva som er gode og relevante hjelpemidler for den enkelte. 
  Det er flere måter å isolere IP-adresser på, men felles er at skolen må regulere tilgangen til hvilke nettbaserte hjelpemidler elevene skal ha tilgang til, f.eks. gjennom skolens brannmur. Hensikten er å gi elevene tilgang til relevante hjelpemidler, uten å åpne for fri tilgang til Internett.

  Nettbaserte hjelpemidler vil si forberedelsesdeler, læringsressurser, oppslagsverk eller ordbøker.

  Det er ikke tillatt med samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre under eksamen.

  Oversettelsesprogrammer er heller ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk.

  Hva er et tillatt hjelpemiddel?

  Hva som er lovlige hjelpemidler til eksamen må avgjøres lokalt innenfor de rammene som er gitt fra sentralt hold. Det er det lokale nivået som best kjenner de ressursene og læremidlene som er brukt i opplæringen. Dersom det er usikkerhet om en nettbasert læringsressurs er innenfor de rammene som er gitt for eksamen og om IP adressen kan isoleres, må skolen ta kontakt med skoleeier som har hovedansvaret for gjennomføringen av eksamen.

  Vi understreker i denne sammenheng at det er viktig at elevene får tilgang til tilstrekkelig med hjelpemidler.

  Aktuelle eksempler på nettbaserte hjelpemidler

  I norsk og fremmedspråk er mange elever vant med å bruke nettbaserte ordbøker. Dette kan være aktuelle nettbaserte ressurser for disse elevene. Vær oppmerksomme på grensegangen mot oversettelsesprogram.

  Hvorfor er alle hjelpemidler tillatt?

  Siden innføringen av Kunnskapsløftet har det skjedd en utvikling mot at stadig flere læremidler, oppslagsverk og ordbøker er nettbaserte. Det var derfor nødvendig å åpne for at hjelpemidlene til eksamen også kan være nettbaserte. Samtidig skal ikke elevene ha åpen tilgang til Internett.

  Hvorfor har vi åpnet for nettbaserte hjelpemidler til eksamen?

  Forberedelsesdagen

  Alle fag i grunnskolen har forberedelsesdag, unntatt matematikk. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.

  Ansvaret for den praktiske gjennomføringen

  Det er skoleeier som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av eksamen. Å kontrollere at reglene for hjelpemiddelbruk overholdes, er et lokalt ansvar.

  Om særskilt tilrettelegging av eksamen på lovdata.no

 • Kandidatene får fem klokketimer til å svare på oppgaven. Noen kandidater kan ha rett til utvidet tid. 

  Eksamen starter klokka 09:00 norsk tid. 

 • Hva er fusk?

  Det er fusk å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen.

  Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen.

  Hva er konsekvensene av fusk til eksamen?

  Det er svært alvorlig å fuske til eksamen. Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er:

  • Eleven kan få eksamen i faget annullert.
  • Eleven som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget.
  • Elever i videregående opplæring og privatister kan tidligst gå opp til ny eksamen ett år etter.

  Det er viktig at skolene informerer elevene om konsekvensen av å fuske til eksamen.

  Hva er plagiat?

  Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden.

  Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å bruke kilder. Dersom kandidaten bruker kilder, skal disse oppgis på en etterrettelig måte. Dette er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

  Hva kan være konsekvenser ved plagiat?

  Når en elev i stor grad benytter klipp og lim fra andres tekster, kan det være vanskelig å se elevens individuelle kompetanse. Dette kan føre til lavere måloppnåelse.

Etter eksamen

 • Fjern forfatternavn på dokumenter

  Skolen er ansvarlig for å fjerne forfatternavn på dokumenter som kandidaten leverer besvarelsen på. Vi anbefaler elever som bruker egne PC-er å  fjerne forfatterinformasjon fra dokumenter som har slik informasjon (f.eks. Word, Excel, PowerPoint o.l.)

  IKT-basert eksamen

  Se brukerveiledning for kandidat for hvordan eksamenssvar skal leveres.

  Det er tre alternative måter skoleadministrator kan levere oppgaven på. Skoleadministrator eller gruppeansvarlig kan

  1. ta imot filen og laste den opp eller levere den på vegne av kandidaten i kandidatmonitoren
  2. bruke gruppeopplastingsfunksjonen i PGSA for å levere mange besvarelser på en gang
  3. skrive ut besvarelsen og sende den til sensor med posten

  Ved todelte eksamener er det best for sensor om skolen skanner og laster opp del 1 i eksamenstjenesten sammen med del 2, eller eventuelt skriver ut del 2 og sender den i posten sammen med del 1.

  Eksamen på papir
  • Oppgavesvar på papir skal enten være utskrifter fra PC eller svarark ført med blå eller svart penn.
  • Arkene må ha stempelet til skolen og kandidatnummeret. Kandidatnummeret finnes i PAS.

  Vi anbefaler at papirbaserte besvarelser skannes og leveres i PGS-A. Digital levering gir bedre sikkerhet og sensorene får raskere tilgang til besvarelsene. Det er mulig å bruke en gruppeopplastingsfunksjon i PGSA for å levere mange besvarelser.

  Hvis det likevel ikke lar seg gjøre å skanne oppgaven, må skolen sende eksamensbesvarelsene med ekspress over natten eller som dør-til-dør-pakke som er framme dagen etter.

  Eksamensbesvarelsene må ikke sendes som vanlig post. Send oppgavene til førstesensor, adressen finner dere i eksamenstjenesten.

 • Alle sensorene møtes mellom 15. og 17. juni 2016 for å fastsette endelige karakterer. Dette kalles fellessensur. Skolen skal informere elevene om når de kan få vite karakteren sin.

  Grunnlag for karaktersetting

   

  Sensor setter karakter på grunnlag av læreplanen, eksamensveiledningen og det tolkningsfellesskapet sensorene er kommet fram til.

  Karakteren skal fastsettes etter en samlet vurdering av den kompetansen kandidaten viser i eksamensbesvarelsen. Deloppgaver vektes ikke.

  Sensor skal ha en positiv holdning og se etter hva eleven får til. Mange oppgaver gir eleven mulighet til å velge ulike løsninger og innfallsvinkler for å svare på oppgaven.

  Det hører med til sensors profesjonelle og faglige skjønn å være åpen for ulike faglige løsninger og synspunkter, så lenge eleven svarer på oppgavene som er gitt til eksamen.

 • Møter for forhåndssensur våren 2016
  • 30. og 31. mai matematikk
  • 1. og 2. juni engelsk, norsk hovedmål og sidemål

  Forhåndssensuren for eksamen i de andre fagene blir bestemt av Utdanningsdirektoratet i samråd med de aktuelle fylkesmennene.

  Fellessensur

  Fylkesmannen har ansvar for fellessensur innenfor sine regioner, inkludert fastsetting av dato. Fellessensuren skal gjennomføres i perioden 15. til 17. juni. Eventuell fagdag skal legges i forkant av dette.

  Sensors oppgaver i eksamenstjenesten

  Ved todelt eksamen der del en skal gjennomføres uten hjelpemidler, kan det hende at skolen har sendt del en i posten og lastet opp del to i eksamenstjenesten. Pass på at du har mottatt begge delene!

  Sensors jobb i eksamenssystemet - sentralt gitt skriftlig eksamen (film)

  Om sensorhonorar

  Informasjon om sensorhonorar ved sentralt gitt skriftlig eksamen

  Retningslinjer for sentral sensur

  Ved sentralt gitt skriftlig eksamen skal hvert prøvesvar sensureres av to sensorer. Fylkesmannen har ansvaret for å oppnevne sensorer.

  Sensorveiledning i matematikk

  Sensorveiledningen i matematikk inneholder kommentarer til enkeltoppgaver og publiseres på eksamensdagen kl. 1400.

  Vurderte elevtekster i norsk og engelsk

  Eksamensbesvarelser med begrunnelse for karakteren i norsk og engelsk - grunnskolen

 • Vil du klage på karakteren din? Husk at du

  • må klage innen ti dager etter at karakteren din er satt
  • må levere klagen skriftlig
  • må undertegne klagen din
  • skal levere klagen til skolen din
  • bør rådføre deg med en lærer før du klager
  • ikke trenger å begrunne klagen din

  Er du voksen privatist, ta kontakt med voksenopplæringssenteret i kommunen din.

  Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter.

  Informasjon om klagebehandling for grunnskolen.
  OBS: Vær oppmerksom på nye frister for vårens eksamener!

 • Skolen har ansvar for å hente ut eksamensbesvarelser i PGSA. Besvarelsene fra inneværende eksamensperiode er tilgjengelig i PGSA frem til dagen før første eksamensdag i påfølgende eksamensperiode.