Vurdering

Elevar, lærlingar og lærekandidatar har rett til vurdering. Denne retten inneber både undervegsvurdering og sluttvurdering. Sjå forskrift til opplæringslova og privatskolelova om individuell vurdering. 

Hovedinnhold

Hovedpunkter

Underveisvurdering

Underveisvurdering er all vurdering i grunnskolen fra 1. trinn og fram til sluttvurdering på 10. trinn og på hvert trinn i videregående opplæring. Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og som grunnlag for tilpasset opplæring.

Sluttvurdering

Sluttvurdering skal gi informasjon om nivået til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutningen av opplæringen i faget.

Innhold Vurdering

Nyeste (5)

Artikler (70)

Brosjyrer (4)

Rundskriv (2)

Veiledninger (6)

Rapporter (1)

Skjemaer (1)

Videoer (6)