Vurdering

Hovedinnhold

Hovedpunkter

Underveisvurdering

Underveisvurdering er all vurdering i grunnskolen fra 1. trinn og fram til sluttvurdering på 10. trinn og på hvert trinn i videregående opplæring. Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og som grunnlag for tilpasset opplæring.

Sluttvurdering

Sluttvurdering skal gi informasjon om nivået til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutningen av opplæringen i faget.

Innhold Vurdering

Nyeste (5)

Artikler (69)

Brosjyrer (2)

Rundskriv (2)

Veiledninger (4)

Rapporter (1)

Skjemaer (1)

Videoer (6)