Slå på/av skjermleservennlig versjon
Hoved innhold
Bilde av to som diskuterer

Hva er vurdering for læring?

Underveisvurdering har til formål å fremme læring og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Underveisvurdering kan også kalles vurdering for læring.

Vurdering for læring i praksis

Film 16 Egenvurdering og selvregulert læring

Filmen viser hvordan du kan involvere elevene i vurderingsarbeidet og legge til rette for egenvurdering, medelevvurdering og selvregulert læring. Lærere fra NTGU og Ringstabekk ungdomsskole gir et innblikk i hvordan elevene kan involveres i opplæringen. I filmen forteller forsker Therese Hopfenbeck fra Oxford University hvordan egenvurdering og selvregulert læring påvirker elevenes motivasjon og faglige utvikling.

Film 15 Tolkningsfellesskap

I denne filmen får du sjå god praksis på tolkningsfellesskap. Filmen syner korleis kollegiet på Kaupanger skule jobbar systematisk med sensorskulering som ein måte å forbetre vurderingspraksisen sin på.

Se foredrag om vurdering for læring!

Professor Louise Hayward fra universitetet i Glasgow gjestet direktoratet oktober 2012. Hun foreleste om egenvurdering og selvregulert læring. Se video av hennes og andre forelesninger under linken til videoforedrag.

Reflekter over egen vurderingspraksis
Lærere med bok.

Det å utforske egen praksis er nyttig og nødvendig i arbeidet med vurdering for læring. Her finner du forslag og eksempler på hvordan du kan gjøre dette.