Rektorutdanning

Rektorutdanningen skal bidra til at skoleledere blir bedre kvalifisert til å ivareta lederoppgavene i skolen. 1. februar 2016 åpner vi for nye søknader. Søknadsfrist er 1. mars.