Rektorutdanning

Rektorutdanningen skal bidra til at skoleledere blir bedre kvalifisert til å ivareta lederoppgavene i skolen. Søknadsfristen var 1. mars.