Hva er Ungdomstrinn i utvikling?

En nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving.

Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.

Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden 2013-2017 tilbud om å delta. Vi fordeler skolene i fire puljer og en pulje varer i tre semestre.