Hospiteringsordning skole/arbeidsliv

Hovedinnhold

Gjennom hospiteringsordningen kan instruktører og faglige ledere hospitere på en skole. Yrkesfaglærere kan hospitere i en bedrift. Oppholdet må vare i minst fem dager.

Hovedpunkter

Evaluering

Les Fafos evaluering av hospiteringsordningen her.

Hva er hospiteringsordningen?

Les om ordningen og hvem som deltar.

Hospiteringsordning skole/arbeidsliv (9)