Tema 7: Fag- og svenneprøven

Hovedinnhold

Tema 7 tar spesielt for seg fag- og svenneprøver. Heftet skal først og fremst være til hjelp i etterutdanningen av prøve- og klagenemnder, slik at de kan gjennomføre og vurdere prøver i tråd med Kunnskapsløftet.
  • Artikkel
  • Publisert: 22.07.2011

Filmer for tema 7

I tillegg kan heftet gi inspirasjon til hvordan skoler og lærebedrifter kan legge til rette for at elever, lærlinger og lærekandidater er godt forberedt til den avsluttende vurdering.

Temaheftet setter fokus på:

  1. Fag- og svennebrev – et kvalitetsstempel
  2. Fag- og svenneprøver i Kunnskapsløftet
  3. Lærlingens og bedriftens forberedelser til fag- og svenneprøven
  4. Prøvenemndas arbeid med fag- og svenneprøver
  5. Vurdering av fag- og svenneprøver
  6. Når det klages på vurderingen
  7. Saksgangen ved klager på formelle feil og på faglig vurdering.

Vedlegg