Etterutdanningsmateriell for fag- og yrkesopplæring

Hovedinnhold

  • Artikkel
  • Publisert: 11.05.2011

Temaer

Her finner du materiell som er beregnet for deg som jobber med opplæring av elever og lærlinger i
fag- og yrkesopplæringen.

 

Materiellet skal inspirere til økt bevissthet om oppgaver og ansvaret for de ulike aktørene i tråd med Kunnskapsløftet. Du kan bestille materiellet gratis på www.udir.no/bestilling

Bakgrunn for etterutdanningsmateriellet: En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere

Et verktøy mot svart arbeid

På spleiselaget.no finner du verktøy mot svart arbeid. Materiellet skal dekke behovet for å gi lærlinger kunnskap og bevissthet om de negative konsekvensene av svart arbeid. Dette kan gjøres ved å ta opp temaet i halvårssamtalen.

Lærlinger arbeider betydelig mer svart enn ungdom generelt og målet med materiellet er å bidra til at lærlinger tar avstand fra svart arbeid.

Dette materiellet er utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende mot svart økonomi.

» Spleiselaget lærling

Vedlegg