Evalueringen av Kunnskapsløftet

Hovedinnhold

Hvordan har Kunnskapsløftet endret skolen og henger resultatene sammen med intensjonene?

Dette er spørsmål som ulike forskningsmiljøer har svart på gjennom en evaluering av Kunnskapsløftet. Evalueringen varte fra 2006 til 2012 og er nå avsluttet. Her finner du alle rapportene som er publisert fra prosjektet.

Hovedpunkter

Slik har Kunnskapsløftet endret skolen

Her er Utdanningsdirektoratets kommentar til tre av sluttrapportene i evalueringen.

Presentasjoner

Her finner du presentasjonene fra sluttkonferansen om evalueringen av Kunnskapsløftet.

Fortsatt utfordringer i videregående opplæring

De tre siste rapportene i evalueringen viser utfordringer for videregående opplæring og spesielt for fag- og yrkesopplæringen.

Publiserte rapporter fra evalueringen

De ulike prosjektene i evalueringen av Kunnskapsløftet har levert flere delrapporter og sluttrapporter. Her finner du lenker til rapportene fra hvert prosjekt.