Søkere til videregående opplæring

Hovedinnhold

Stadig flere elever søker seg til helse- og oppvekstfag. Samtidig stuper interessen for de oljerelaterte fagene. Det viser søkertallene til videregående opplæring for skoleåret 2016-2017. 

  • Artikkel
  • Publisert: 14.03.2016

Mer informasjon

75 600 elever søkt om plass på Vg1 fra høsten av. 47 prosent har søkt yrkesfag, mens 53 prosent har søkt et av de studieforberedende utdanningsprogrammene. Blant yrkesfagene ser det ut til at elevene gjør «trygge» utdanningsvalg.  

– Elevene er raske til å plukke opp svingningene i arbeidsmarkedet. Det ser vi særlig på rekrutteringen til de oljerelaterte fagene. Det ser også ut til at ungdommen har fått med seg det store behovet for helsefagarbeidere i årene som kommer, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Petter Skarheim.

Størst økning på helse- og oppvekstfag

Med 13 prosent flere søkere siden 2015, er helse- oppvekstfag det utdanningsprogrammet på Vg1 som opplever størst vekst i interesse. Ser vi de siste to årene under ett, har antall søkere økt med 22 prosent.

Størst nedgang i interesse er det for teknikk og industriell produksjon med 10 prosent færre søkere siden 2015. De siste to årene har søkertallene sunket med 20 prosent. Også søkertallene til brønnteknikk på Vg2 går kraftig ned. Programområdet har 67 prosent færre søkere enn i 2015 og 87 prosent færre enn i 2014.

Store kjønnsforskjeller

Som tidligere år er det store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. Det er spesielt sterk overvekt av jenter som søker design og håndverk og helse- og oppvekstfag. Gutter dominerer i enda større grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. 

 

BA - Bygg/anleggsteknikk
DH - Design/håndverksfag
EL - Elektrofag
HO - Helse- og oppvekstfag
ID - Idrettsfag
MD - Musikk/dans/drama
MK - Medier/kommunikasjon
NA - Naturbruk
RM - Restaurant/matfag
SS - Service/samferdsel

Om statistikken

  • Statistikken er en oversikt over søkernes førsteønske per 1. mars 2016.
  • Det er mulig å søke inntak ved flere fylker, men i Utdanningsdirektoratets oversikt er hver søker knyttet til kun ett fylke. Derfor vil det være noen forskjeller mellom våre tall og fylkenes egne søkertall.

Eldre tall