Alt innhold

Hovedinnhold

1-10 av 233 treff

Sorter etter:

 • Frokostmøter om mobbing

  Artikkel | Sist endret: 11.04.2016

 • Film: Elever som lærer

  Fjordtun barne- og ungdomsskole deler erfaringer med hjem-skole-samarbeid.

  Video | Sist endret: 08.03.2016

 • Film: Å mestre livet

  Re videregående skole deler erfaringer med hjem-skole-samarbeid.

  Video | Sist endret: 08.03.2016

 • Film: Jaget etter å prestere

  Tynset ungdomsskole deler erfaringer med hjem-skole-samarbeid.

  Video | Sist endret: 08.03.2016

 • Film: Når barnet har det vanskelig

  Tjensvoll barneskole deler erfaringer med hjem-skole-samarbeid.

  Video | Sist endret: 08.03.2016

 • Filmer om hjem-skole-samarbeid

  Her har vi samlet filmer om hjem-skole-samarbeid. Filmene kan brukes som utgangspunkt for refleksjon, diskusjon og utvikling av skolenes og ansattes arbeid.

  Artikkel | Sist endret: 08.03.2016

 • Vinnere av Benjaminprisen

  Benjaminprisen deles hvert år ut til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering.

  Artikkel | Sist endret: 23.02.2016

 • Dronning Sonjas skolepris - skjema

  Skoler som ønsker å bli nominert til Dronning Sonjas skolepris 2016 kan bruke dette skjemaet for å beskrive hvordan dere arbeider med å fremme inkludering og likeverdig på skolen.

  Skjema | Sist endret: 23.02.2016

 • Organisasjoner kan bidra til å nominere skoler til Dronning Sonjas skolepris

  Vi oppfordrer ulike organisasjoner til å ta kontakt med skoler eller skoleeiere dere mener gjør et godt arbeid innenfor priskriteriene, og oppfordre dem til å lansere seg som kandidater til Dronning Sonjas skolepris. Nominasjonen går via fylkesmennene.

  Artikkel | Sist endret: 23.02.2016

 • Dronning Sonjas skolepris 2016

  Dronning Sonjas skolepris skal tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Prisen er 250 000 kroner og et tresnitt av kunstneren Eli Hovdenak. Bildet heter "Inn i varmen" og er utviklet spesielt for prisen.

  Artikkel | Sist endret: 23.02.2016