Alt innhold

Hovedinnhold

1-10 av 205 treff

Sorter etter:

 • Samarbeid med barnevernet

  Et barn eller en ungdom med tiltak fra barnevernet er i en sårbar situasjon som kan påvirke læringen på skolen. Derfor er det viktig at dere som jobber i skolen samarbeider med barnevernet om barnets skolehverdag.

  Artikkel | Sist endret: 16.10.2015

 • Gjøvik videregående vinner Dronning Sonjas skolepris

  Blant 17 nominerte har en enstemmig jury besluttet at Gjøvik videregående skole i Oppland vinner Dronning Sonjas skolepris for 2015.

  Artikkel | Sist endret: 06.10.2015

 • Dronning Sonjas skolepris 2015

  Dronning Sonjas skolepris skal tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Prisen er 250 000 kroner og et tresnitt av kunstneren Eli Hovdenak. Bildet heter "Inn i varmen" og er utviklet spesielt for prisen.

  Artikkel | Sist endret: 13.08.2015

 • Veiledere for arbeid mot mobbing

  Her finner du veiledere i arbeidet med å forebygge, avdekke og følge opp mobbing.

  Artikkel | Sist endret: 07.07.2015

 • Eksempler på langsiktig arbeid med læringsmiljø

  Alle kommuner bør jobbe helhetlig og systematisk med barns oppvekst- og læringsmiljø. Det er viktig for å forebygge mobbing. 

  Artikkel | Sist endret: 07.07.2015

 • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

  Hva gjør du hvis du er bekymret for at en elev står i fare for å bli radikalisert? Regjeringen har laget en veileder som kan hjelpe deg.

  Artikkel | Sist endret: 20.04.2015

 • Har du spesielt gode resultater for læringskultur i Elevundersøkelsen?

  Da Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2013 fikk Utdanningsdirektoratet tilbakemelding fra en del skoler om at variasjonen i rekkefølgen på svaralternativene forvirret enkelte av elevene.

  Artikkel | Sist endret: 11.03.2015

 • Dronning Sonjas skolepris - skjema

  Skoler som ønsker å bli nominert til Dronning Sonjas skolepris 2015 kan bruke dette skjemaet for å beskrive hvordan dere arbeider med å fremme inkludering og likeverdig på skolen.

  Skjema | Sist endret: 03.02.2015

 • Vinnere av Dronning Sonjas skolepris

  Dronning Sonjas skolepris ble første gang delt ut i 2006. Her finner du alle vinnerskolene. 

  Artikkel | Sist endret: 03.02.2015

 • Hva har endringene i Elevundersøkelsen å si for resultatene?

  Våren 2015 skal Utdanningsdirektoratet og NTNU Samfunnsforskning undersøke om rekkefølgen på spørsmålene om krenkelser og mobbing i Elevundersøkelsen har noe å si for hva elevene svarer.

  Artikkel | Sist endret: 29.01.2015