Alt innhold

Hovedinnhold

1-10 av 102 treff

Sorter etter:

 • Norsk som andrespråk - overgangsordning

  Forlengelse av overgangsordning for skriftlig eksamen i norsk som andrespråk for elever og privatister med kort botid i Norge, videregående opplæring. Gjelder eksamen vår og høst 2014 og vår og høst 2015.

  Artikkel | Sist endret: 18.12.2014

 • Viktige meldinger for eksamen i grunnskolen

  Her finner du hastemeldinger som gjelder gjennomføringen av eksamen for 10. trinn. NB! Husk å oppdatere nettleseren din ved å trykke Ctrl+F5

  Artikkel | Sist endret: 12.12.2014

 • Viktige meldinger for eksamen i videregående opplæring

  Her finner du hastemeldinger som gjelder gjennomføringen av eksamen. NB! Husk å oppdatere nettleseren din ved å trykke Ctrl+F5.

  Artikkel | Sist endret: 12.12.2014

 • Forslag til endringer i vurderingsforskriften

  Vi har fått i oppdrag å utrede og foreslå endringer i regelverket for vurdering. Nå har vi sendt våre anbefalinger til Kunnskapsdepartementet.

  Artikkel | Sist endret: 04.12.2014

 • Revidert eksamensordning i matematikk

  Sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk blir endret fra og med våren 2015. Endringen gjelder for elever i grunnskolen og for elever og privatister i videregående.

  Artikkel | Sist endret: 13.11.2014

 • Om kartleggingsprøver i vidaregåande opplæring

  Føremålet med kartleggingsprøver er å undersøkje om det er enkeltelevar som treng ekstra oppfølging i ferdigheiter og fag. 

  Artikkel | Sist endret: 07.11.2014

 • Bekymringsgrenser for kartleggingsprøver Vg1

  Formålet med obligatoriske kartleggingsprøver er å avdekke behovet for individuell oppfølging og tilrettelegging på individ- og skolenivå. Basert på prestasjonene til et representativt utvalg elever på landsbasis er det fastsatt en bekymringsgrense for kartleggingsprøvene.

  Artikkel | Sist endret: 07.11.2014

 • Nasjonale prøver: Hvordan bruke analyserapporten?

  Nå finner du en ny analyserapport i PAS. Dette er en introduksjonsfilm for å bruke analyserapporten. Her kan du enkelt se resultater fra skolen din, fra elevgrupper og for enkeltelever.

  Video | Sist endret: 20.10.2014

 • Eksamensbesvarelser med begrunnelse for karakteren - grunnskole

  Eksamensbesvarelsene på denne siden kan brukes for å tydeliggjøre hva som kreves til sentralt gitt eksamen på 10. trinn. I tillegg kan besvarelsene brukes i underveisvurderingen og av sensorene som referanse ved sensuren.

  Artikkel | Sist endret: 02.10.2014

 • Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2014

  Vi sender disse retningslinjene til skoleledere og skoleeiere for å vise hvordan dere skal føre vitnemål og kompetansebevis i videregående opplæring i 2014. Under fanen «Last ned» er det en pdf med oversikt over endringer fra 2013.

  Artikkel | Sist endret: 30.09.2014

Lukk X

Gi tilbakemelding om denne siden

Takk for hjelpen!

Vi vil gjerne ha din hjelp til å gjøre udir.no bedre. Fant du det du trengte på denne siden? Er den bra eller kan den bli bedre?

Vi kan ikke svare på denne meldingen. Send en e-post til redaksjon@udir.no hvis du har spørsmål.

Avbryt Send