Alt innhold

Hovedinnhold

1-10 av 91 treff

Sorter etter:

 • Viktige meldinger kartleggingsprøver

  Her vil du finne meldinger som er viktige for gjennomføringen av de obligatoriske kartleggingsprøvene for grunnskolen. Oppdater siden med CTRL-F5 for å se de siste meldingene.

  Artikkel | Sist endret: 23.03.2015

 • Test skolens nettverk og maskinkapasitet før eksamen våren 2015

  Vi oppfordrer alle skoler, også dere som har gjennomført IKT-basert eksamen tidligere, til å teste prøvegjennomføringssystemet (PGS) før årets eksamen. Sett derfor av testdatoen onsdag 15. april.

  Artikkel | Sist endret: 17.03.2015

 • Viktige meldinger nasjonale prøver

  Her publiseres viktige meldinger for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2015. Oppdater denne siden med Ctrl +F5-tasten, for å  se siste melding. Prøveperioden starter i september og avsluttes i november.

  Artikkel | Sist endret: 13.03.2015

 • Viktige meldinger for eksamen i grunnskolen

  Her finner du hastemeldinger som gjelder gjennomføringen av eksamen for 10. trinn. NB! Husk å oppdatere nettleseren din ved å trykke Ctrl+F5

  Artikkel | Sist endret: 11.03.2015

 • Norsk som andrespråk - overgangsordning

  Forlengelse av overgangsordning for skriftlig eksamen i norsk som andrespråk for elever og privatister med kort botid i Norge, videregående opplæring. Gjelder eksamen vår og høst 2014 og vår og høst 2015.

  Artikkel | Sist endret: 09.03.2015

 • Eksamensbesvarelser med begrunnelse for karakteren - videregående

  Eksamensbesvarelsene på denne siden kan brukes for å tydeliggjøre hva som kreves til sentralt gitt eksamen på videregående. I tillegg kan besvarelsene brukes i underveisvurderingen og av sensorene som referanse ved sensuren.

  Artikkel | Sist endret: 05.03.2015

 • Forslag til endringer i vurderingsforskriften

  Vi har fått i oppdrag å utrede og foreslå endringer i regelverket for vurdering. Nå er forslaget sendt på høring, med høringsfrist 27. april.

  Artikkel | Sist endret: 26.02.2015

 • Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring 2015

  Her finner du regelene for føring av vitnemål og kompetansebevis i videregående opplæring. Under fanen «Last ned» er det en pdf med oversikt over endringer fra 2014.

  Artikkel | Sist endret: 13.02.2015

 • Viktige meldinger for eksamen i videregående opplæring

  Her finner du hastemeldinger som gjelder gjennomføringen av eksamen. NB! Husk å oppdatere nettleseren din ved å trykke Ctrl+F5.

  Artikkel | Sist endret: 10.02.2015

 • Muntlig eksamen

  Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring.

  Artikkel | Sist endret: 03.02.2015