Alt innhold

Hovedinnhold

1-10 av 79 treff

Sorter etter:

 • Viktige meldinger for eksamen i videregående opplæring

  Her finner du hastemeldinger som gjelder gjennomføringen av eksamen. NB! Husk å oppdatere nettleseren din ved å trykke Ctrl+F5.

  Artikkel | Sist endret: 23.11.2015

 • Viktige meldinger for eksamen i grunnskolen

  Her finner du hastemeldinger som gjelder gjennomføringen av eksamen for 10. trinn. NB! Husk å oppdatere nettleseren din ved å trykke Ctrl+F5

  Artikkel | Sist endret: 19.10.2015

 • Revidert eksamensordning i matematikk

  Sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk ble endret fra og med våren 2015. Endringen gjelder for elever i grunnskolen og for elever og privatister i videregående.

  Artikkel | Sist endret: 13.10.2015

 • Endringer i regelverket om vurdering

  Her finner du en oversikt over endringene i vurderingsforskriften. De fleste endringene gjelder fra dette skoleåret. Fraværsgrense i videregående opplæring blir innført fra skoleåret 2016-2017.

  Artikkel | Sist endret: 07.10.2015

 • Karakterstøttende prøver

  – et verktøy i underveisvurderingen og en støtte i sluttvurderingen Karakterstøttende prøver er frivillige prøver i fag. Det finnes karakterstøttende prøver i fagene naturfag og samfunnsfag. Prøvene måler elevers kompetanse etter 10. trinn.

  Artikkel | Sist endret: 15.09.2015

 • Muntlig eksamen

  Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring.

  Artikkel | Sist endret: 09.09.2015

 • IP-adresser og tekniske krav ved prøver

  Her finner du IP-adresser til bruk ved gjennomføring av prøver, og andre tekniske krav.

  Artikkel | Sist endret: 18.08.2015

 • Norsk som andrespråk: NOR1045/NOR1049 - overgangsordning

  Overgangsordningen for elever og privatister med kort botid i Norge som har opplæring etter den ordinære norskplanen, er ytterligere forlenget. Gjelder høsten 2015 og vår og høst 2016.

  Artikkel | Sist endret: 07.07.2015

 • Viktige meldinger om kartleggingsprøver

  Her finner du dagens viktige meldinger om gjennomføringen av frivillige kartleggingsprøver og læringsstøttende prøve for Vg1. Oppdater siden med CTRL-F5 for å se de siste meldingene.

  Artikkel | Sist endret: 07.07.2015

 • Læringsstøttende prøver

  – et verktøy for underveisvurdering Læringsstøttende prøver er prøver i grunnleggende ferdigheter som er frivillig for grunnskoler og videregående skoler å gjennomføre.

  Artikkel | Sist endret: 07.07.2015