Alt innhold

Hovedinnhold

1-10 av 85 treff

Sorter etter:

 • Karakterstøttende prøver

  Det finnes frivillige karakterstøttende prøver i naturfag og samfunnsfag. Prøvene måler kompetansen til elevene etter 10. trinn. 

  Artikkel | Sist endret: 26.04.2016

 • Læringsstøttende prøver

  Læringsstøttende prøver er frivillige prøver i grunnleggende ferdigheter for grunnskoler og videregående skoler.

  Artikkel | Sist endret: 25.04.2016

 • Viktige meldinger for eksamen i videregående opplæring

  Her finner du hastemeldinger som gjelder gjennomføringen av eksamen. NB! Husk å oppdatere nettleseren din ved å trykke Ctrl+F5.

  Artikkel | Sist endret: 25.04.2016

 • Viktige meldinger for eksamen i grunnskolen

  Her finner du hastemeldinger som gjelder gjennomføringen av eksamen for 10. trinn. NB! Husk å oppdatere nettleseren din ved å trykke Ctrl+F5

  Artikkel | Sist endret: 25.04.2016

 • Endringer i regelverket om vurdering

  Her finner du en oversikt over endringene i vurderingsforskriften. De fleste endringene gjelder fra dette skoleåret. Fraværsgrense i videregående opplæring blir innført fra skoleåret 2016-2017.

  Artikkel | Sist endret: 08.04.2016

 • Klage på karakter for eksamen i vidaregåande

  Her finn du informasjon om klagefrist og om kor og korleis klagane blir behandla. Informasjonen gjeld sentralt gitt skriftleg eksamen med sentral sensur i vidaregåande skole våren 2016.

  Artikkel | Sist endret: 04.04.2016

 • Klage på karakter for eksamen i grunnskolen

  Her finner du informasjon om klagefrist og om hvor og hvordan klagene blir behandlet. Informasjonen gjelder sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen våren 2016 for elever og voksne deltakere.

  Artikkel | Sist endret: 04.04.2016

 • Hvorfor har vi åpnet for nettbaserte hjelpemidler til eksamen?

  Siden innføringen av Kunnskapsløftet har det skjedd en utvikling mot at stadig flere læremidler, oppslagsverk og ordbøker er nettbaserte.

  Artikkel | Sist endret: 01.04.2016

 • Eksamensbesvarelser med begrunnelse for karakteren - grunnskole

  Eksamensbesvarelsene på denne siden kan brukes for å tydeliggjøre hva som kreves til sentralt gitt eksamen på 10. trinn. I tillegg kan besvarelsene brukes i underveisvurderingen og av sensorene som referanse ved sensuren.

  Artikkel | Sist endret: 11.03.2016

 • Standpunktkarakter

  Her finner dere hjelp til standpunktvurdering etter 10. trinn. Et av hjelpemidlene er nasjonale, veiledende kjennetegn på måloppnåelse til læreplan i samfunnsfag, matematikk, naturfag, engelsk og norsk.

  Artikkel | Sist endret: 25.02.2016