Alt innhold

Hovedinnhold

1-10 av 85 treff

Sorter etter:

 • Viktige meldinger for eksamen i videregående opplæring

  Her finner du hastemeldinger som gjelder gjennomføringen av eksamen. NB! Husk å oppdatere nettleseren din ved å trykke Ctrl+F5.

  Artikkel | Sist endret: 27.05.2016

 • Viktige meldinger for eksamen i grunnskolen

  Her finner du hastemeldinger som gjelder gjennomføringen av eksamen for 10. trinn. NB! Husk å oppdatere nettleseren din ved å trykke Ctrl+F5

  Artikkel | Sist endret: 27.05.2016

 • Sensorhonorar ved sentralt gitt skriftlig eksamen

  Her finner du grunnlag for beregning av honorar for sensur, klagebehandling og verv som oppmann og formøteleder for sensur. Timesats er beregnet ut fra lønn til stillingskode 0966 Lektor. Timesatsen justeres normalt per 1. mai hvert år.

  Artikkel | Sist endret: 24.05.2016

 • Retningslinjer for sentral sensur

  Retningslinjer for sentral sensur ved sentralt gitt skriftleg eksamen i grunnskolen, grunnskoleopplæring for vaksne og vidaregåande opplæring

  Artikkel | Sist endret: 19.05.2016

 • Norsk som andrespråk: NOR1045/NOR1049 - overgangsordning

  Elever og privatister med kort botid i Norge som får tilpasset opplæring etter den ordinære norskplanen, kan ta denne eksamenen også våren 2017.

  Artikkel | Sist endret: 13.05.2016

 • Læreplan i norsk for elever i vgo med kort botid i Norge

  Læreplanen er nå vedtatt og gjøres gjeldende fra og med skoleåret 2016-2017.

  Artikkel | Sist endret: 13.05.2016

 • Eksamensbesvarelser med begrunnelse for karakteren - videregående

  Eksamensbesvarelsene på denne siden kan brukes for å tydeliggjøre hva som kreves til sentralt gitt eksamen på videregående. I tillegg kan besvarelsene brukes i underveisvurderingen og av sensorene som referanse ved sensuren.

  Artikkel | Sist endret: 12.05.2016

 • Karakterstøttende prøver

  Det finnes frivillige karakterstøttende prøver i naturfag og samfunnsfag. Prøvene måler kompetansen til elevene etter 10. trinn. 

  Artikkel | Sist endret: 26.04.2016

 • Læringsstøttende prøver

  Læringsstøttende prøver er frivillige prøver i grunnleggende ferdigheter for grunnskoler og videregående skoler.

  Artikkel | Sist endret: 25.04.2016

 • Endringer i regelverket om vurdering

  Her finner du en oversikt over endringene i vurderingsforskriften. De fleste endringene gjelder fra dette skoleåret. Fraværsgrense i videregående opplæring blir innført fra skoleåret 2016-2017.

  Artikkel | Sist endret: 08.04.2016