Alt innhold

Hovedinnhold

1-10 av 37 treff

Sorter etter:

 • Utviklingsprosjekt i grunnopplæringa

  Denne tilskottsordninga er avvikla.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 30.03.2015

 • Landsliner

  Målet med tilskottsordninga er å bidra til å sikre elevar frå heile landet eit nasjonalt tilbod i små og/eller kostbare kurs i vidaregåande opplæring.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 05.02.2015

 • Tettere oppfølging av elever med svake grunnleggende ferdigheter i videregående opplæring

  Målet med denne tilskuddsordningen er å bidra med finansiering slik at elever i videregående skole som har svake grunnleggende ferdigheter får tettere oppfølging i Vg1. Fristen for rapportering er 15. mars 2015.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 05.02.2015

 • Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

  Tilskuddsordning | Sist endret: 11.12.2014

 • Private og frivillige organisasjonar

  Formålet med tilskottsordninga er å stimulere private og frivillige organisasjonar til iverksetting av tiltak som på ulike måtar kan bidra til å nå sektormåla for grunnopplæringa. Tilskott kan gjevast til drift av organisasjonar eller som støtte til tidsavgrensa prosjekt. Organisasjonen si verksemd må ha ein nasjonal verdi og aktivitetar eller tiltak må nå flest mogeleg elevar og skolar.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 18.11.2014

 • Private grunnskolar i utlandet

  Tilskuddsordning | Sist endret: 11.07.2014

 • Private grunnskolar i Noreg

  Tilskuddsordning | Sist endret: 11.07.2014

 • Lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar med særskilde behov

  Tilskottsordninga er for dei som er under 25 år. Ho gjeld for lærlingar og lærekandidatar som har særskilde behov og/eller har svake norskdugleikar og kort butid i Noreg. I tillegg er kandidatar med særskilde behov, som fram til no har vore innanfor forsøksordninga med praksisbrev, omfatta av ordninga. Frist for innsending av elektronisk søknad frå fylkeskommunen er 1. oktober.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 25.04.2014

 • Kompletterende undervisning

  Målet for tilskuddsordningen er å bidra til å finansiere kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og religion, livssyn og etikk (RLE) for elever ved utenlandske eller internasjonale grunnskoler.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 07.03.2014

 • Folkehøgskoler

  Skoler som har "folkehøgskole" som en del av navnet, må være godkjent etter folkehøyskoleloven. De får tilskudd etter folkehøyskoleloven med forskrifter og vedtak om bevilgning.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 19.02.2014