Alt innhold

Hovedinnhold

1-10 av 36 treff

Sorter etter:

 • Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereforma (L97)

  Ved innføring av skolestart for seksåringar i 1997, vart det bestemt at kommunane skulle få kompensasjon for investerings- og kapitalkostnadar knytt til nødvendige investeringar i samband med reformen (L97).

  Tilskuddsordning | Sist endret: 07.10.2015

 • Landsliner

  Målet med tilskottsordninga er å bidra til å sikre elevar frå heile landet eit nasjonalt tilbod i små og/eller kostbare kurs i vidaregåande opplæring.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 07.10.2015

 • Interesseorganisasjoner for funksjonshemmede

  Formålet med tilskuddsordningen er å utvikle, løfte fram, synliggjøre og formidle ny kunnskap på det spesialpedagogiske området i barnehage og grunnopplæring. Søknadsfristen for prosjektåret 2015 er 10. august 2015.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 22.06.2015

 • Tettere oppfølging av elever med svake grunnleggende ferdigheter i videregående opplæring

  Målet med denne tilskuddsordningen er å bidra med finansiering slik at elever i videregående skole som har svake grunnleggende ferdigheter får tettere oppfølging i Vg1. 

  Tilskuddsordning | Sist endret: 10.06.2015

 • Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

  Tilskuddsordning | Sist endret: 08.06.2015

 • Murmanskskolen

  Tilskuddet skal bidra til finansiering til drift av Norsk-russisk videregående skole (Murmanskskolen), slik at norske elever kan ta Vg3 der.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 07.05.2015

 • Kompletterende undervisning

  Målet for tilskuddsordningen er å bidra til å finansiere kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) for elever ved utenlandske eller internasjonale grunnskoler.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 15.04.2015

 • Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn

  Fra høsten 2015 er det bevilget 200 mill. kroner til en ny øremerket tilskuddsordning til økt lærertetthet på 1.-4.trinn. Formålet med ordningen er å sette kommuner i stand til å øke lærertettheten på 1.-4. trinn. 25 prosent av midlene er satt av til forskning på effekter av flere lærerstillinger på 1.-4. trinn. Dermed er det 150 mill. kroner som skal utbetales til kommunene. Midlene gir rom for å ansette rundt 700 flere lærere i småskolen.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 14.04.2015

 • Utviklingsprosjekt i grunnopplæringa

  Denne tilskottsordninga er avvikla.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 08.04.2015

 • Studiepermisjon for videreutdanning i samisk

  Som en del av tilskuddsordningen til samisk i grunnopplæringen, er det en egen tilskuddsordning for studiepermisjon til videreutdanning i samisk språk.

  Tilskuddsordning | Sist endret: 30.03.2015