Nasjonale senter

Hovedinnhold

Det er 10 nasjonale senter, som på ulike satsingsområde har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa.

Fagleg styring og oppfølging av dei nasjonale sentra er delegert frå Kunnskaps­departementet til Utdanningsdirektoratet. Vertsinstitusjonane har det administrative ansvaret for sentra.

Nasjonale senter (10)

Les oppdragsbrevet her: