Kontakt oss

Hovedinnhold

I mange tilfeller er det andre enn oss som skal svare på henvendelsen din. Her finner du en oversikt over hvem du skal kontakte med ulike spørsmål for at du skal få raskest mulig svar.

  • Artikkel
  • Publisert: 28.09.2005
  • Sist endret: 18.07.2014

Er du privatist?

Privatistkontoret i ditt fylke svarer på spørsmål, for eksempel om hvordan du melder deg opp, hva du må kunne, hvilke fag du kan ta, eksamensdatoer og hjelpemidler.

Her finner du ditt privatistkontor.

Er du elev, lærling eller forelder?

Skolen din skal svare på spørsmålene du har om regelverk, eksamen, læreplaner, skolemiljø og alt annet du lurer på. Hvis du vil ta saken videre, kan du kontakte kommunen (om det gjelder grunnskolen) eller fylkeskommunen (om det gjelder videregående opplæring), eventuelt Fylkesmannen. Er du lærling, kan du enten snakke med bedriften din, eller kontakte fylkeskommunen.

Kontaktinformasjon til kommuner og fylkeskommuner. (Bruk utvidet søk)

Jobber du på skolen?

Kontakt skoleledelsen, eventuelt skoleeier (kommune, fylkeskommune eller styret i private skoler).

Kontaktinformasjon til kommuner og fylkeskommuner. (Bruk utvidet søk)

Er du instruktør eller faglig leder?

Kontakt din fylkeskommune.

Kontaktinformasjon til fylkeskommuner. (Bruk utvidet søk)

Jobber du i en kommune eller fylkeskommune?

Kontakt Fylkesmannen i ditt fylke.

Kontaktinformasjon til Fylkesmannen.

Har du spørsmål om barnehage?

Jobber du i en kommune eller en barnehage, kan du kontakte Fylkesmannen. Er du forelder bør først og fremst snakke med barnehagen eller kommunen, eventuelt Fylkesmannen.

Her finner du kontaktinformasjon til kommuner. (Bruk utvidet søk)
Her finner du kontaktinformasjon til Fylkesmannen.

E-post, telefon og adresser til Utdanningsdirektoratet

Brev og e-post til oss

Vi behandler alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven. Det betyr blant annet at dokumenter som sendes til oss som hovedregel er offentlige.

Hvis dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, som informasjon om noens personlige forhold, unntar vi disse opplysningene.

Vi fører offentlig journal. Journalen viser e-poster og brev som er sendt til og fra oss. Til offentlig elektronisk postjournal

Kontorsteder

Utdanningsdirektoratet har kontorer i Oslo, Hamar og Molde. Det er likevel bare ved besøk du trenger å skille mellom disse kontorene. Telefonnummer, postadresse og e-postadresse er felles.

Kontaktinformasjon, Utdanningsdirektoratet

E-post

post@utdanningsdirektoratet.no

Telefon

23 30 12 00

Søk etter ansattes telefonnummer og e-postadresse

Åpningstider Kl. 8.00-15.45 (15. september-14. mai)
Kl. 8.00-15.00 (15. mai-14. september)
Faks

23 30 12 99

Postadresse

Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

Besøksadresser

Schweigaards gate 15 B
0191 OSLO

 

Britveien 4
6410 MOLDE

 

Parkgata 36
2317 HAMAR

Betalingsinformasjon

Fakturaadresse  

Utdanningsdirektoratet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar

 

Organisasjonsnummer:

NO 970 018 131

Husk å oppgi bestillerreferanse (1760xxx).  

Elektronisk faktura

Vi mottar elektronisk faktura/kreditnota
på standardformatet "Elektronisk Handelsformat (EHF).

Elektroniske fakturaer sendes via vårt fakturamottak DFØ.

Elektronisk adresse er organisasjonsnummeret vårt:

NO 970 018 131

Les om hva du som leverandør må gjøre for å sende elektronisk faktura.

Honorarskjema
og
reiseregninger

Sendes på papir til:

Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo


Husk å merke med navn på kontaktperson/saksbehandler.

 

Informasjon om reiseregning og honorarer

Bestilling

Bestillingstorget

http://bestilling.utdanningsdirektoratet.no/ 
bestilling@utdanningsdirektoratet.no