Voksenopplæring

Vi har ansvaret for grunnskole og videregående skole for voksne. Vi jobber med vurdering av realkompetanse og vi tolker regelverket i grunnopplæringen for voksne.

Hovedinnhold

Hovedpunkter

Voksenopplæringen - tar deg videre

Her finner du hjelpemidler som du kan bruke til å informere om hvilke muligheter voksne har til å ta grunnskoleopplæring og videregående opplæring.

EPALE - nytt nettsted om voksenopplæring

EPALE – Electronic Platform Adult Learning Europe – er et nytt nettsted for deg som jobber profesjonelt med voksenopplæring. Nettstedet skal synliggjøre samarbeid, innovasjon og resultater i voksenopplæringa.

Realkompetansevurdering

Her finner du nasjonale retningslinjer for gjennomføring av realkompetansevurdering av voksne i grunnskoleopplæring og videregående opplæring.

Rundskriv om voksnes rett til opplæring

Utdanningsdirektoratet har laget et rundskriv om voksnes rett til opplæring. Her finner du tolkninger av opplæringslovens bestemmelser om grunnskoleopplæring for voksne