Jeg vil ta fag som privatist

Alle som melder seg opp og betaler eksamensgebyret kan ta eksamen i alle fag på videregående nivå.

2. Finn fagkodene

For å finne ut når eksamen er må du vite fagkoden for faget du skal ta eksamen i. Du trenger også fagkoden når du skal melde deg opp til eksamen.  

3. Finn datoen og meld deg opp til eksamen

Hvis du ønsker å ta flere eksamener er det lurt å sjekke at de ikke faller på samme dag. Det kan i såfall være nødvendig å fordele eksamenene på flere semester. 

De fleste bruker PrivatistWeb for å melde seg opp. I Nordland fylkeskommune kan du ta direkte kontakt med skolen som tilbyr eksamen.