Eksamensgebyrer

Hovedinnhold

Eksamensgebyrer for privatister og kandidater som melder seg opp til eksamen, fag- og/eller svenneprøver.

  • Artikkel
  • Publisert: 05.01.2015
  • Sist endret: 05.01.2016

Gebyrer for 2016

Vi har publisert de nye prisene for eksamen 2016.

Priser for eksamen

Gebyret er 1029 kroner per eksamen for

  • fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter
  • fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist

Gebyret er 2058 kroner per eksamen for 

  • fag du allerede har bestått som elev eller privatist

Priser for fag- og svenneprøve

Gebyret er 878 kroner per fag- og svenneprøve for

  • prøver du tar for første gang

Gebyret er 1758 kroner per fag- og svenneprøve for

  • prøver du har avlagt og ikke bestått.

Med «fag» mener vi fag med samme fagkode i Kunnskapsløftet og fag fra R94 som er likestilte med fag i Kunnskapsløftet, se overgangsordningene.