For privatister - privatisteksamen

Hovedinnhold

Har du meldt deg opp som privatist eller lurer på hvordan du skal gjøre det? Her har vi samlet informasjon for deg som er eller vil bli privatist.

Åpne alle svar

Hvilke fremmedspråk kan jeg ta eksamen i?

Læreplan for fremmedspråk ble endret 1. januar 2012. Endringen gjelder eksamensordning for privatister.

Oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist. 

Hvor finner jeg fasit til tidligere eksamensoppgaver?

Det finnes ingen fasiter til eksamensoppgavene. Til noen oppgaver lages det sensorveiledninger og/eller vurderingsskjemaer, og disse blir publisert på eksamensdagen kl. 1400. Det eneste unntaket er multiple choice- oppgavene i naturfag for privatister, i fysikk, kjemi og biologi. Dette gjelder den første delen av eksamensoppgaven som er uten hjelpemidler. Dette er med i sensorveiledningen.

Kan privatister med 1MX eller 1MY fra R94 ta eksamen i 2T eller 2P på 84 timer for å oppfylle kravet til generell studiekompetanse?

Ja, minimumskravet til generell studiekompetanse er 224 timer som skal omfatte fellesfaget i matematikk på 140 timer (1P eller 1T) og i tillegg enten 84 timer felles programfag (2P eller 2T) eller programfag i matematikk (S1 eler R1).

 

Hvilke regler gjelder for privatister?

Regler for privatister finner du i forskrift til opplæringsloven § 3-10. Privatister går opp til eksamen i fag de ønsker å dokumentere kompetanse i. Eksamensformen for privatister er fastsatt i læreplanverket. Det skal være tilgjengelig for privatister hva som er målene for opplæringen og hva som blir lagt vekt på i vurderingen av hennes eller hans kompetanse.

For enkelte fag trenger privatister bare å bestå eksamen på det høyeste nivået for å få godskrevet faget på et lavere nivå. Du kan lese mer om dette i den enkelte læreplanen.

Barn og ungdom i opplæringspliktig alder, jf. opplæringslova § 2-1, kan ikke ta grunnskoleopplæringen som privatist.

Se forskrift til opplæringsloven § 3-10
Finn læreplan

R94 eller Kunnskapsløftet?

I august 2006 ble det innført ny læreplan i videregående skole.

Siste mulighet for å gå opp til eksamen etter læreplaner fra R94, var våren 2010. Alle må nå ta eksamen etter Kunnskapsløftet.

Læreplaner fra før 2006 (R94)
Læreplaner etter 2006 (Kunnskapsløftet)

Oppmelding

Du skal kontakte privatistkontoret i din fylkeskommune for å melde deg opp til privatisteksamen. Du kan enten bruke privatistweb.no eller kontakte fylkeskommunen direkte.

Til privatistweb

Pensumlister

Det brukes ikke pensumlister i Kunnskapsløftet. Oppgavene til eksamen tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen for ditt fag. 

Finn læreplaner

Finn fagkoder