Flyktninger

Her har vi samlet informasjon til deg som jobber med flyktninger i barnehage og skoler. Materiellet er utviklet av Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring og Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Hvordan møte flyktningbarna?

Her finner lærere og barnehagelærere gode råd, tips, og eksempler som kan være nyttig i arbeidet med flyktningbarn. Her kan du lese utdrag fra artiklene som er skrevet av Læringsmiljøsenteret. De fire artiklene svarer på:

  • Hva bør vi vite om flyktningbarna
  • Hvordan kan pedagoger og lærere forberede seg ?
  • Hvilke symptomer ser vi hos barn med traumer og post-traumatisk stress-syndrom?
  • Hvordan kan pedagoger og lærere bidra hvis de er bekymret for flyktningbarn med traumer og post-traumatisk stress syndrom