Faglige råd

Hovedinnhold

De faglige rådene er myndighetenes rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringen. De oppnevnes av Utdanningsdirektoratet etter anbefaling av SRY. Det er ni faglige råd, ett for hvert utdanningsprogram innen yrkesutdanningen.

  • Artikkel
  • Publisert: 29.04.2013

Partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen

De faglige rådene og Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen. Dette er blant annet fastsatt i ILO-konvensjon nr. 142, som pålegger landene å samarbeide med partene i arbeidslivet i saker som gjelder fag- og yrkesopplæring.

Arbeidslivets behov for kompetanse

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet ønsker en fag- og yrkesopplæring som er tilpasset behovet i arbeidslivet. Gjennom SRY og de faglige rådene er partene i arbeidslivet invitert til å delta i å utforme morgendagens fagarbeidere. Alle arbeidsgivere og ansatte i norske bedrifter og i offentlige virksomheter er gjennom sine organisasjoner invitert til å delta i dette arbeidet.

Rammene for opplæringen

Fag- og yrkesopplæringen i Norge skjer i videregående skoler og i lærebedrifter. Rammene for opplæringen bestemmes av Kunnskapsdepartementet. Innholdet i opplæringen beskrives i:

  • læreplaner
  • bestemmelser om læretid
  • fag- og svenneprøver
  • tilskudd til lærebedrifter
  • kompetansekrav til faglige ledere 

Disse forholdene er avgjørende for rekruttering til yrkesutdanning og for kvaliteten på norske fagarbeidere. SRY og de faglige rådene deltar i dette arbeidet.

Mandat og oppnevning

De faglige rådene blir oppnevnt for fire år av gangen. Det nåværende rådet har sittet siden september 2012. Se mandat for beskrivelse av ansvarsområder.

Til mandat for faglige råd

Les mer her