Fag- og yrkesopplæring

Hovedinnhold

Hovedpunkter

Kvalitet i fagopplæringen

Vi har laget en modell som viser kvalitetsvurderingssystemet for fagopplæringen.

Veier til fag- eller svennebrev

Personer som fullfører og består en fag- eller svenneprøve, får et fag- eller svennebrev som dokumenterer at de har kompetansen som er omtalt i læreplanen for faget.

Eksamensoppgåver

Sjå tidlegare gitte eksamensoppgåver for programfag yrkesfag. Skolane har fått tilsend passord.

Endringer i tilbudsstrukturen

Ønsker du å foreslå et nytt fag, et kryssløp eller en navneendring? Her finner du ut hvordan du skal gå frem.