Spesialundervisning - til deg som er voksen

Hva kan jeg forvente av kommunen? Hva kan jeg gjøre selv?
 • Artikkel
 • Publisert: 13.04.2015

Hvis du har rett til grunnskoleopplæring for voksne, kan du også ha rett til å få spesialundervisning.

Det er to forskjellige former for spesialundervisning for voksne i grunnskoleopplæringen.

Den ene typen spesialundervisning kan du få dersom du ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen, og voksenopplæringen ikke kan tilpasse opplæringen godt nok for deg.

Den andre typen spesialundervisning kan du få hvis du trenger å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være aktuelt dersom du etter å ha fullført videregående opplæring fortsatt trenger opplæring, eller du har fått en skade eller en sykdom, og du trenger hjelp for å fungere i det daglige.

For begge typene av spesialundervisning må kommunen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva du trenger, og kommunen må fatte et enkeltvedtak.

Hva kan jeg forvente av kommunen?

Kommunen skal 

 • høre hva du mener før de tar avgjørelser som gjelder deg
 • vurdere om du trenger spesialundervisning
 • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis du ber om det, eller hvis voksenopplæringen mener at du trenger spesialundervisning
 • fatte et enkeltvedtak som sier om du skal få spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal bestå i
 • lage en individuell opplæringsplan (IOP)
 • gi spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og i IOP-en
 • lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen din en gang i året

Hva kan jeg gjøre?

Du som får grunnskoleopplæring for voksne

 • kan kreve at voksenopplæringen undersøker om du trenger spesialundervisning
 • skal bli involvert og si ja før kommunen ber PP-tjenesten om en utredning
 • skal bli involvert og si ja før kommunen bestemmer at du skal få spesialundervisning
 • skal få en skriftlig rapport en gang i året om spesialundervisningen du mottar, og en vurdering av hvordan du utvikler deg
 • kan klage hvis du ikke får spesialundervisning
 • kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av spesialundervisningen

Hvis du har en verge, har vergen de samme rettighetene som du har.