Voksenopplæring

Voksne som får grunnskoleopplæring kan også ha rett på spesialundervisning. På disse sidene finner du informasjon om spesialundervisning for voksne. Her finner du alt om ordinær opplæring for voksne

Veileder

Vi har laget en veileder om spesialundervisning for voksne. Du finner informasjon om retten til spesialundervisning og om saksgangen.

Denne veilederen erstatter Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.