Veilederen Spesialundervisning

Innhold

Vis hele dokumentet på en side

Fargekontrast

Tekststørrelse

Linjeavstand

Spaltebredde

Skriftsnitt

Justering

Bilder

Nullstill utseende

I denne veilederen finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte.

Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen.

Veilederen ble publisert juni 2014.

Innhold