Veilederen Spesialpedagogisk hjelp

Innhold

Vis hele dokumentet på en side

Fargekontrast

Tekststørrelse

Linjeavstand

Spaltebredde

Skriftsnitt

Justering

Bilder

Nullstill utseende

Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen.

Veilederen ble publisert juni 2014.

Innhold