Skole

Her finner du informasjon om spesialundervisning. Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på spesialundervisning.

Maler og eksempler

Verktøy

(Bokmål)

Eksempler på maler for PP-tjenesten

(Bokmål)

Eksempler på maler for elever og foreldre

(Bokmål)

Eksempler på maler for skoler og skoleeiere

(Bokmål)

Andre rettigheter

Alle elever, også elever som har spesialundervisning, har blant annet rett til et godt skolemiljø, å tilhøre en gruppe eller klasse, å ha en arbeidsplass som er tilpasset behovene og så videre.

Skolen skal samarbeide med hjemmet. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglige og sosiale utvikling. Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av gode læringsmiljøer og læringsresultater.

Du kan lese mer om rettigheter og plikter i brosjyrene vi har laget til foreldre.