Spesialpedagogisk hjelp - til deg som er forelder

 • Artikkel
 • Publisert: 05.09.2014

Les mer

Spesialpedagogisk hjelp gjelder for barn som ikke har begynt på skolen. Spesialundervisning gjelder for barn og ungdom som går på skolen.

Hvis barnet ditt har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Barnet kan ha rett på hjelp fra fødselen, og uansett om han eller hun går i barnehage eller ikke.

Spesialpedagogisk hjelp kan for eksempel være trening, stimulering eller støtte til de som jobber i barnehagen. Du som er forelder, skal alltid få tilbud om rådgiving. Hjelpen skal være tilpasset behovet til ditt barn.

Hvis du eller noen andre som kjenner barnet ditt, er bekymret for utviklingen til barnet ditt, skal kommunen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger. Før barnet ditt får spesialpedagogisk hjelp, må kommunen fatte et enkeltvedtak.

Hva kan jeg forvente av kommunen?

De skal

 • involvere og spørre deg før de tar avgjørelser som gjelder barnet ditt
 • vurdere om barnet ditt trenger spesialpedagogisk hjelp
 • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis du ber om det, eller hvis kommunen eller barnehagen mener at barnet trenger spesialpedagogisk hjelp
 • fatte et enkeltvedtak som sier om barnet skal få spesialpedagogisk hjelp eller ikke, og hva hjelpen skal være
 • gi barnet spesialpedagogisk hjelp slik det er beskrevet i enkeltvedtaket
 • sørge for at det lages en skriftlig rapport om den spesialpedagogiske hjelpen og utviklingen til barnet en gang i året

Hva kan jeg gjøre?

Du som er forelder

 • kan kreve at kommunen undersøker om barnet ditt trenger spesialpedagogisk hjelp
 • skal bli involvert og si ja før kommunen ber PP-tjenesten om å utrede barnet ditt
 • skal bli involvert og si ja før kommunen bestemmer at barnet ditt skal få spesialpedagogisk hjelp
 • skal få en skriftlig rapport en gang i året om hjelpen barnet ditt får, og en vurdering av hvordan barnet ditt utvikler seg
 • kan klage hvis barnet ditt ikke får spesialpedagogisk hjelp
 • kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av hjelpen