Før skole

Her finner du informasjon om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. Barn har rett til spesialpedagogisk hjelp uavhengig av om hun eller han går i barnehage eller ikke.  

Maler og eksempler

Eksempler på maler for kommunen/barnehagen

(Bokmål)

Eksempel på mal for PP-tjenesten

(Bokmål)

Eksempler på maler for foreldre

(Bokmål)