Skoler etter friskoleloven

Hovedinnhold

En friskole som blir godkjent etter friskoleloven er en skole som tilbyr grunnskole og/eller videregående opplæring på et særskilt grunnlag. Skoler godkjent etter friskoleloven har rett til statstilskudd.

Ny søknadsfrist 1. februar

Søknadsfristen for godkjenning av ny skole og endring av driften ved eksisterende skole er flyttet fra 1. april  til 1. februar.

Søknader etter friskoleloven

Privatskolelova endret til friskoleloven

Stortinget har fattet vedtak til lov om endringer i privatskolelova. Lovens navn endres til friskoleloven. Lovvedtaket er sanksjonert, og endringene skal gjelde fra 1. august 2015 med unntak av § 2-2 første ledd som skal gjelde fra 1. august 2016. 

På grunn av lovendringen vil innholdet på disse sidene avvike noe, men søknadsprosessen vil i all hovedsak være som tidligere.

Grunnlag for godkjenning

Skoler som søker om godkjenning må oppfylle ett av følgende grunnlag:

  • livssyn
  • anerkjente pedagogiske retninger (for eksempel montessoriskoler og steinerskoler)
  • internasjonale grunnskoler og videregående skoler
  • videregående opplæring med toppidrett
  • norske grunnskoler i utlandet
  • særskilte tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede
  • videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram
  • særskilt profil

Andre typer private skoler

 

Hovedpunkter

Søknad

Hvordan søke om driftsendring, nye friskoler og særskilt driftstillatelse.

Tilskudd

Utdanningsdirektoratet utbetaler statstilskudd til friskoler som er godkjent etter friskoleloven.

Tilsyn

Det er direktoratet som gjennomfører tilsyn med friskolene.

Aktuelt

Siste nytt, ferske tall, endringer og annen generell informasjon.