Til foreldre og elever

Hovedinnhold

Her har vi samlet informasjon vi har laget til foreldre og elever.

Hovedpunkter

Regelverket

Her finner du informasjon om regelverket i grunnskolen. Du finner informasjonen på nynorsk også.

Skolemiljø - til foreldre

Her finner du brosjyren om elevens psykososiale miljø til deg som er forelder.

Skolemiljø - til elever

Her finner du brosjyren om elevenes skolemiljø - til deg som er elev

Spesialundervisning

Her finner du informasjon om spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning og PP-tjenesten.