Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012

Innhold

Vis hele dokumentet på en side

Hovedinnhold

Neste

Dette rundskrivet gjengir reglene om grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A.

  • Rundskriv
  • Publisert: 16.06.2015
  • Sist endret: 27.04.2016

Endringer 18. juni 2015

Vi har gjort flere endringer i dette rundskrivet. Vi har blant annet: 

  • systematisert og forkortet rundskrivet
  • oppdatert og lagt inn referanser til annet regelverk.
  • foretatt endringer i del 2.1 vilkårene etter endring i opplæringsloven § 4A-1
  • foretatt endringer i del 3.4 psykososialt og fysisk miljø

Innhold