Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Udir-6-2012

Hovedinnhold

Neste

I dette rundskrivet informerer vi om regelverket knyttet til godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet.

  • Rundskriv
  • Publisert: 09.07.2012
  • Sist endret: 27.04.2016

Krav til vitnemål

Dette gjelder godkjenning av

  • enkeltfag som tidligere er bestått i Norge og utlandet
  • hele opplæringsår på Vg1- og Vg2-nivå som er gjennomført og bestått i utlandet

Reglene for godkjenning gjelder både for studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram. Eleven har rett til godkjenning når vilkårene er oppfylt.

Målgruppen for rundskrivet er fylkeskommuner og alle videregående skoler.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) skal bidra til at internasjonalisering styrker kvalitetsutvikling i norsk utdanning. SIU har lagt ut informasjon om støtteordninger, former for internasjonalisering, eksempler og mer.

Innhold