Retten til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010

Innhold

Del I - Elevens individuelle rett
Del II - Plikt til individuelt rettet arbeid etter etter § 9a-3
Del III - Krav til forsvarlig system

Vis hele dokumentet på en side

Hovedinnhold

Neste

Dette rundskrivet omhandler forståelsen av reglene i opplæringsloven kapittel 9a om elevens rett til et godt psykososialt miljø.

  • Rundskriv
  • Publisert: 15.06.2010
  • Sist endret: 27.04.2016

Vi har endret rundskrivet under punkt 5.4 Fylkesmannens klagebehandling. Sivilombudsmannen har i en uttalelse sagt at klage på fortidig forhold, som for eksempel skolebytte, ikke er avvisningsgrunn, og rundskrivet er endret i tråd med dette.

I tillegg har skilt ut del 6 Systematisk arbeid – internkontroll etter § 9a-4 og del 7 Involvering av elever og brukerorgan som et eget rundskriv, Udir-4-2014 Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a.

Vi har også gjort noen språklige endringer.

Innhold