Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1 - 2015

Innhold

Udir-1-2015: Endringer
Udir-1-2015: Vedlegg 1
Udir-1-2015: Vedlegg 2

Vis hele dokumentet på en side

Hovedinnhold

Neste

Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006 i grunnskole og i videregående opplæring. Bestemmelser om fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen som gjelder skoleåret 2015-2016, går fram av vedleggene til dette rundskrivet.

  • Rundskriv
  • Publisert: 16.07.2015
  • Sist endret: 27.04.2016

Endringer i 2016

Innhold

Udir-1-2015: Endringer
Udir-1-2015: Vedlegg 1
Udir-1-2015: Vedlegg 2