Benjaminprisen

Hovedinnhold

Benjaminprisen blir hvert år delt ut til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering.

Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen, som ble drept 15 år gammel den 26. januar 2001 av erklærte nynazister. Drapet var rasistisk motivert.

Kriterier for prisen

Prisen deles ut til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering.

Arbeidet skal være preget av:

  • Forankring: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal være forankret i skolens langsiktige arbeid
  • Involvering: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal involvere alle skolens aktører
  • Synliggjøring: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal være synlig i skole og lokalmiljø

I norsk skole faller arbeid mot rasisme og diskriminering inn under arbeidet med læringsmiljø generelt og elevenes psykososiale miljø spesielt. I vurderingen av kandidater til Benjaminprisen vil det være avgjørende at skolene har en tydelig og uttalt innsats rettet direkte mot prisens kjernetemaer.

Vinnerskolen bør også ha konkrete tiltak eller metodikk mot rasisme og diskriminering som er nyskapende og spennende, og som kan inspirere andre skoler i deres arbeid på dette feltet.

Hvordan velges vinnerskolen?

HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) administrerer Benjaminprisen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, men alle kan foreslå en skole til prisen. 

Utdeling av prisen

Prisen er kr 100 000 kroner, et diplom og en byste, som er en miniatyr av minnesmerket over Benjamin Hermansen. Den deles ut av kunnskapsministeren, på vinnerskolen.

Se oversikt over vinnere. 

Hovedpunkter

Tidligere vinnere