Skolemiljøutvalg

Hovedinnhold

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.

  • Veiledning
  • Publisert: 10.01.2012

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

Elever og foreldre har rett til å bli hørt! Denne veilederen skal hjelpe skolemiljøutvalget til å gjøre en best mulig jobb.

I veilederen finner du informasjon om hva et skolemiljøutvalg er, hvordan kan du bidra til at skolehverdagen blir bedre, hvilke oppgaver et skolemiljøutvalg har og hvordan det skal settes sammen. Du finner også eksempler og ressurser.

Presentasjoner om skolemiljøutvalget

Her kan du laste ned to presentasjoner, en for representanter i skolemiljøutvalget og en som kan brukes til å informere foreldre og elever om skolemiljøutvalget.

Du kan laste ned presentasjonene som powerpoint-fil eller pdf.

Vedlegg