Rådgiving

Hovedinnhold

Elever i norsk skole har rett til rådgiving. Gjennom sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning skal eleven få hjelp til å finne seg til rette på skolen og til å ta beslutninger knyttet til framtidige yrkes- og utdanningsvalg.

Hovedpunkter

Bedre rådgiving i skolen

Her finner du tiltak for å heve kvaliteten i skolens rådgiving.