Bedre læringsmiljø

Hovedinnhold

Bedre læringsmiljø (2009-2014) er en femårig satsning på elevenes læringsmiljø. Utdanningsdirektoratet har satt i gang lokale utviklingsprosjekter, og formidler forskningsbasert kunnskap. Vi tilbyr også nettbasert veiledning og materiell som dere kan bruke i arbeidet med å sikre elevenes rett til et godt læringsmiljø.

  • Artikkel
  • Publisert: 03.12.2009
  • Sist endret: 07.06.2011

Forskningsbasert kunnskap, veiledning og materiell

Som en del av Bedre læringsmiljø, formidler Utdanningsdirektoratet forskningsbasert kunnskap om hva som skal til for å utvikle og opprettholde gode læringsmiljøer. Vi tilbyr nettbasert veiledning og materiell om oppfølging av regelverket og om praktisk arbeid med elevenes læringsmiljø. Satsningen omfatter også en rådgivningstjeneste for skoleanlegg.

En forskergruppe har utviklet materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet i forbindelse med satsningen. Materiellet kan brukes av skoler til helhetlig og systematisk arbeid med elevenes læringsmiljø. Dere finner blant annet forskningsbaserte råd om sentrale temaer som klasseledelse og relasjonskompetanse. I tillegg til artikler, inneholder materiellet også ressurser som refleksjonsoppgaver, filmer og litteraturtips

Lokale utviklingsprosjekter

I 2009 ga Utdanningsdirektoratet penger til lokale utviklingsprosjekter hos til sammen 40 skoleeiere og 86 skoler. Målet er å styrke det lokale arbeidet med elevenes læringsmiljø. Med utgangspunkt i lokale forutsetninger og behov, skal deltakerne få til varige forbedringer av elevenes læringsmiljø.  Prosjektene er tildelt midler for til sammen fire skoleår.

Skoleåret 2011-2012 starter det i tillegg opp prosjekter med spesielt fokus på samarbeid mellom hjem og skole hos ni skoleeiere i de tre nordligste fylkene.

Mål for satsningen

Det overordna målet for satsningen, er at alle elever opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring. Skal dette bli realitet, må alle dere som er skoleeiere, skoleledere og lærere driver et systematisk, kontinuerlig og kunnskapsbasert arbeid med elevenes læringsmiljø. Målet med Bedre læringsmiljø er å bidra til at elevenes læringsmiljø står høyt på alle skoleansattes og skoleeieres dagsorden. Direktoratet ønsker også å bidra til kvalitetsutvikling og økt kompetanse i hele utdanningssektoren.  


Presentasjoner fra konferanser

Utdanningsdirektoratets satsing er blitt presentert på regionale konferanser i Oslo, Bergen, Tromsø, Langesund, Trondheim og Hamar.
Se presentasjoner fra alle konferansene her.

En nasjonal konferanse for Bedre læringsmiljø ble arrangert i Oslo i 2012. Se presentasjoner og filmopptak her.