Foreldresamarbeid

Hovedinnhold

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er en viktig forutsetning for at barn og unge skal få et godt læringsmiljø.

Hjem og skole har felles nytte av hverandre og skolen må betrakte foreldrene som jevnbyrdige samarbeidspartnere i utdanningen og oppdragelsen av deres barn.  Samarbeidet bidrar til å øke tryggheten og styrke motivasjonen til barnet.

Hovedpunkter

Tryggere barn

Samarbeidet mellom hjemmet og skolen er viktig for barna våre.

Praktiske råd og tips

Vis at du bryr deg. Gi et godt og positivt uttrykk for å styrke smarbeidet med foreldrene.

Forskning

Her finner du forskningsrapporter om foreldresamarbeid