Veiledere for krisehåndtering i skolen

Hovedinnhold

Veilederne er et hjelpemiddel for skoleansatte og foreldre. De tar for seg alvorlig sykdom, ulykke, dødsfall, mobbing, seksuelle overgrep og vold.

  • Artikkel
  • Publisert: 24.09.2008
  • Sist endret: 21.06.2011

Dette er ment som et veiledende hjelpemiddel for framgangsmåter i forskjellige faser. For hvert hovedtema er det dessuten laget ressurslister over faglitteratur, skjønnlitteratur og nettressurser.

Velg filformat

Alle filene er tilgjengelige i to ulike formater hvor innholdet er identisk. Du kan velge å åpne filene i parentesen i enten ”doc” eller ”odt”.  Du klikker på ”doc.” hvis du bruker Microsoft Word.  Du klikker på ”odt.” hvis du benytter  Open Office.

Eksempel: Faglitteratur (.doc, .odt)

Velg kategori:

Alvorlig sykdom

Alvorlig ulykke

Dødsfall

Seksuelle overgrep

Vold

For skoleansatte:

For å få full utnyttelse i skolen bør det skje en lokal tilpasning. For de skoler som har utarbeidet eget planverk kan materialet være et supplement. Skolene bør gjøre seg kjent med materialet før man står oppe i en krisesituasjon.

Firmaet Personalomsorg har utarbeidet veiledningsmaterialet på vegne av Utdanningsdirektoratet.